ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"train" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

train czasownik

train + rzeczownik
Kolokacji: 127
train pilots • train teachers • train students • train people • train men • train officers • train forces • train staff • train horses • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. train pilots = piloci kolejowi train pilots
2. train teachers = nauczyciele kolejowi train teachers
5. train men = ludzie kolejowi train men
6. train officers = urzędnicy kolejowi train officers
7. train forces = siły kolejowe train forces
8. train staff = personel kolejowy train staff
9. train horses = konie kolejowe train horses
10. train soldiers = żołnierze kolejowi train soldiers
11. train workers = robotnicy kolejowi train workers
12. train dogs = psy kolejowe train dogs
13. train personnel = personel kolejowy train personnel
15. train members = członkowie kolejowi train members
17. train women = kobiety kolejowe train women
18. train crews = załogi pociągu train crews
19. train doctors = lekarze kolejowi train doctors
20. train recruits = rekruci kolejowi train recruits
czasownik + train
Kolokacji: 16
begin training • help train • continue to train • used to train • move to train • ...
train + przyimek
Kolokacji: 34
train up • train under • train for • trained in • trained by • ...
train + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 76
classically trained • highly trained • properly trained • specially trained • well trained • poorly trained • originally trained • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.