"train" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

train rzeczownik

rzeczownik + train
Kolokacji: 116
passenger train • freight train • subway train • wagon train • commuter train • steam train • night train • Amtrak train • PATH train • ...
train + rzeczownik
Kolokacji: 89
train station • train ride • train wreck • train track • train journey • train car • train ticket • train service • train line • train trip • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. train station = stacja kolejowa, dworzec kolejowy train station
  • Did you also have someone at the train station to meet me?
  • Half an hour later, they are at the train station.
  • I was in the old city now, near the train station.
  • He'll call over here when he gets to the train station.
  • The central train station was at the end of the street.
  • Everything went well and we even held hands on the way back to the train station.
  • How can I get to them from the train station?
  • The train station is at south end of high street.
  • Where did you park your car at the train station this morning?
  • He might as well check out and walk to the train station.
2. train ride = podróż pociągiem train ride
3. train wreck = kolizja kolejowa train wreck
4. train track = tory kolejowe train track
5. train journey = podróż pociągiem train journey
6. train car = samochód kolejowy train car
7. train ticket = bilet na pociąg train ticket
8. train service = komunikacja kolejowa, połączenie kolejowe train service
9. train line = linia kolejowa train line
10. train trip = podróż kolejowa train trip
11. train depot = skład kolejowy train depot
12. train operator = operator kolejowy train operator
13. train accident = wypadek kolejowy train accident
14. train driver = maszynista, motorniczy (pociągu) train driver
15. train crew = załoga pociągu train crew
16. train travel = podróż kolejowa train travel
17. train platform = peron kolejowy train platform
18. train crash = kolizja kolejowa train crash
19. train robbery = napad na pociąg train robbery
20. passenger train service = pociąg osobowy usługa passenger train service
21. train set = kolejka elektryczna (jako zabawka) train set
22. train system = system kolejowy train system
23. train schedule = harmonogram kolejowy train schedule
24. train conductor = dyrygent kolejowy train conductor
25. train fare = opłata za przejazd pociągiem train fare
26. train route = trasa kolejowa train route
27. train window = okno kolejowe train window
28. train company = spółka kolejowa train company
train + czasownik
Kolokacji: 136
train runs • train stops • train operates • train passes • train arrives • train travels • train carries • train pulls • train departs • ...
czasownik + train
Kolokacji: 83
allow trains • express trains • change trains • travel by train • board the train • ride the train • train is hauled • catch a train • ...
przymiotnik + train
Kolokacji: 128
express train • high-speed train • electric train • special train • long train • local train • regional train • new train • southbound train • ...
przyimek + train
Kolokacji: 21
by train • between trains • in front of a train • of trains • for trains • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.