"train" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

train rzeczownik

rzeczownik + train
Kolokacji: 116
passenger train • freight train • subway train • wagon train • commuter train • steam train • night train • Amtrak train • PATH train • ...
train + rzeczownik
Kolokacji: 89
train station • train ride • train wreck • train track • train journey • train car • train ticket • train service • train line • train trip • ...
train + czasownik
Kolokacji: 136
train runs • train stops • train operates • train passes • train arrives • train travels • train carries • train pulls • train departs • ...
czasownik + train
Kolokacji: 83
allow trains • express trains • change trains • travel by train • board the train • ride the train • train is hauled • catch a train • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. allow trains = pozwól pociągom allow trains
2. express trains = pociągi ekspresowe express trains
3. change trains = przesiadać się z jednego pociągu na drugi change trains
4. travel by train = podróżować pociągiem (samolotem, samochodem) travel by train
6. ride the train = pojedź pociągiem ride the train
11. serve trains = obsłuż pociągi serve trains
12. stop the train = zatrzymaj pociąg stop the train
13. train is used = pociąg jest używany train is used
14. use for trains = wykorzystanie do pociągów use for trains
15. accommodate trains = pomieść pociągi accommodate trains
16. leave the train = zostaw pociąg leave the train
17. miss the train = spóźnij się na pociąg miss the train
18. carry trains = nieś pociągi carry trains
19. move trains = pociągi ruchu move trains
20. see the train = zobacz pociąg see the train
21. lose one's train = przegrywać czyjś pociąg lose one's train
przymiotnik + train
Kolokacji: 128
express train • high-speed train • electric train • special train • long train • local train • regional train • new train • southbound train • ...
przyimek + train
Kolokacji: 21
by train • between trains • in front of a train • of trains • for trains • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.