"trailer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trailer rzeczownik

rzeczownik + trailer
Kolokacji: 26
teaser trailer • movie trailer • tractor trailer • film trailer • house trailer • ...
trailer + rzeczownik
Kolokacji: 11
trailer park • trailer truck • trailer home • trailer car • trailer trash • ...
trailer + czasownik
Kolokacji: 7
trailer features • trailer shows • trailer carries • trailer contains • trailer sits • ...
czasownik + trailer
Kolokacji: 10
trailer is released • feature in the trailer • trailer is shown • include trailers • trailer parked • ...
przymiotnik + trailer
Kolokacji: 31
theatrical trailer • new trailer • original trailer • official trailer • small trailer • ...
przyimek + trailer
Kolokacji: 10
of trailers • for trailers • in a trailer • on a trailer • to the trailer • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.