"trail" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trail rzeczownik

rzeczownik + trail
Kolokacji: 98
campaign trail • paper trail • Oregon Trail • nature trail • rail trail • Portland Trail • trail of blood • Santa Fe Trail • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. campaign trail = trasa kampanii (np. wyborczej) campaign trail
2. paper trail = dokumentacja, zapis na papierze, pisemny zbiór dowodów, pisemny spis działań paper trail
4. nature trail = szlak krajobrazowy nature trail
5. rail trail = szlak do biegania, szlak do jeżdżenia rowerem rail trail
6. Portland Trail = Portland Szlak Portland Trail
8. Santa Fe Trail = Święty Mikołaj Fe Szlak Santa Fe Trail
10. Trail of Tears = Szlak Łez (trasa deportacji Indian) Trail of Tears
11. tourist trail = szlak turystyczny tourist trail
12. audit trail = dziennik kontroli (w komputerze) audit trail
14. money trail = szlak finansowy money trail
15. bike trail = szlak rowerowy bike trail
16. vapor trail = smuga kondensacyjna (po przelocie samolotu) vapor trail
trail + rzeczownik
Kolokacji: 27
Trail Blazer • Portland Trail Blazer • trail system • trail map • trail head • ...
trail + czasownik
Kolokacji: 59
trail leads • trail runs • trail passes • trail follows • trail crosses • trail begins • trail ends • trail goes • ...
czasownik + trail
Kolokacji: 24
pick up one's trail • leave a trail • follow the trail • find the trail • lose the trail • ...
przymiotnik + trail
Kolokacji: 92
long trail • narrow trail • main trail • Indian trail • old trail • new trail • ...
przyimek + trail
Kolokacji: 14
along the trail • down the trail • off the trail • on the trail • following the trail • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.