Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"traffic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

traffic rzeczownik

rzeczownik + traffic
Kolokacji: 96
passenger traffic • air traffic • freight traffic • foot traffic • rail traffic • Internet traffic • truck traffic • road traffic • network traffic • ...
traffic + rzeczownik
Kolokacji: 135
traffic light • traffic jam • traffic congestion • traffic accident • traffic flow • traffic signal • traffic volume • traffic violation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
1. traffic light = światło sygnalizatora traffic light
2. traffic jam = korek drogowy, zator, korek uliczny traffic jam
8. traffic volume = natężenie ruchu (na serwerze) traffic volume
9. traffic violation = wykroczenie drogowe traffic violation
11. traffic circle = rondo (okrągłe skrzyżowanie ulic) traffic circle
12. traffic pattern = krąg nadlotniskowy traffic pattern
13. traffic lane = pas ruchu traffic lane
14. traffic cop = funkcjonariusz policji drogowej traffic cop
15. traffic law = prawo przewozowe traffic law
16. traffic ticket = mandat (za wykroczenia drogowe) traffic ticket
18. traffic condition = warunek drogowy traffic condition
21. traffic level = poziom drogowy traffic level
22. traffic stop = przerwa drogowa traffic stop
23. traffic island = wysepka (na ulicy) traffic island
24. traffic noise = uliczny zgiełk traffic noise
26. traffic police = drogówka, policja drogowa traffic police
27. traffic report = komunikat dla kierowców (w telewizji, w radiu) traffic report
28. traffic officer = urzędnik drogowy traffic officer
30. traffic cone = pachołek drogowy, pachołek ograniczający ruch traffic cone
31. traffic delay = opóźnienie drogowe traffic delay
33. traffic fatality = śmiertelna ofiara wypadku drogowego traffic fatality
34. traffic controller = dyspozytor ruchu traffic controller
35. traffic engineer = inżynier ruchu drogowego traffic engineer
36. traffic snarl = warknięcie drogowe traffic snarl
37. traffic reporter = reporter drogowy traffic reporter
38. traffic artery = tętnica drogowa traffic artery
39. traffic rule = zasada drogowa traffic rule
40. traffic information = informacje drogowe traffic information
41. traffic enforcement = wprowadzanie w życie drogowe traffic enforcement
42. traffic death = śmierć drogowa traffic death
43. traffic collision = wypadek drogowy traffic collision
  • However, he died in a traffic collision in January the following year.
  • Aged 38, he died on 19 January, 2013 of an accidental traffic collision.
  • But they said an investigation would be conducted by an arm of the department that specializes in serious traffic collisions.
  • On June 3, 2013, he died in a traffic collision.
  • On November 29, 2007, he was killed in a traffic collision.
  • "They had some of our guys examine a traffic collision?"
  • Bourgin died in a traffic collision on 11 January 2013.
  • The secret to surviving a traffic collision is to never be in one.
  • Discussion question: Have you ever been involved in a traffic collision? Talk about the experience.
  • Find someone who has been involved in a traffic collision.
traffic + czasownik
Kolokacji: 68
traffic moves • traffic increases • traffic goes • traffic comes • traffic flows • traffic uses • traffic continues • traffic grows • ...
czasownik + traffic
Kolokacji: 80
direct traffic • stop traffic • reduce traffic • handle traffic • block traffic • carry traffic • allow traffic • see traffic • divert traffic • ...
przymiotnik + traffic
Kolokacji: 100
heavy traffic • vehicular traffic • oncoming traffic • commercial traffic • local traffic • daily traffic • rush-hour traffic • ...
przyimek + traffic
Kolokacji: 19
through traffic • into traffic • of traffic • in traffic • about traffic • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.