"traffic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

traffic rzeczownik

rzeczownik + traffic
Kolokacji: 96
passenger traffic • air traffic • freight traffic • foot traffic • rail traffic • Internet traffic • truck traffic • road traffic • network traffic • ...
traffic + rzeczownik
Kolokacji: 135
traffic light • traffic jam • traffic congestion • traffic accident • traffic flow • traffic signal • traffic volume • traffic violation • ...
traffic + czasownik
Kolokacji: 68
traffic moves • traffic increases • traffic goes • traffic comes • traffic flows • traffic uses • traffic continues • traffic grows • ...
czasownik + traffic
Kolokacji: 80
direct traffic • stop traffic • reduce traffic • handle traffic • block traffic • carry traffic • allow traffic • see traffic • divert traffic • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. direct traffic = bezpośredni ruch uliczny direct traffic
2. stop traffic = ruch uliczny zatrzymania stop traffic
3. reduce traffic = zmniejszyć natężenie ruchu reduce traffic
4. handle traffic = przyjmij ruch uliczny handle traffic
5. block traffic = blok ruch uliczny block traffic
6. carry traffic = wytrzymaj ruch uliczny carry traffic
7. allow traffic = pozwól ruchowi ulicznemu allow traffic
8. see traffic = zobacz ruch uliczny see traffic
9. divert traffic = zmień kierunek ruchu ulicznego divert traffic
10. serve traffic = obsługuj ruch serve traffic
11. control traffic = ruch uliczny kontrolujący control traffic
12. bring traffic = przynieś ruch uliczny bring traffic
14. use for traffic = wykorzystanie do ruchu ulicznego use for traffic
15. increase traffic = wzrost ruch uliczny increase traffic
17. stick in traffic = patyk w ruchu ulicznym stick in traffic
19. accommodate traffic = pomieść ruch uliczny accommodate traffic
20. disrupt traffic = zakłóć ruch uliczny disrupt traffic
21. keep traffic = trzymaj ruch uliczny keep traffic
22. get traffic = mieć ruch uliczny get traffic
23. avoid traffic = uniknij ruchu ulicznego avoid traffic
24. slow traffic = wolny ruch uliczny slow traffic
25. move traffic = ruch ruch uliczny move traffic
26. cause traffic = powód ruch uliczny cause traffic
27. ease traffic = łatwość ruch uliczny ease traffic
przymiotnik + traffic
Kolokacji: 100
heavy traffic • vehicular traffic • oncoming traffic • commercial traffic • local traffic • daily traffic • rush-hour traffic • ...
przyimek + traffic
Kolokacji: 19
through traffic • into traffic • of traffic • in traffic • about traffic • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.