BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"trade" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trade czasownik

trade + rzeczownik
Kolokacji: 112
trade places • trade stocks • trade players • trade goods • trade shares • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. trade places = zamienić się miejscami, zamienić się z kimś miejscami trade places
  • She would have given anything to trade places with me, I'm sure.
  • We can trade places right in the middle of a service - and sometimes do.
  • I'm just saying my brother would trade places with either one of them in a minute.
  • "But I get the feeling you wouldn't want to trade places with me."
  • "If you could trade places with anyone else in the world, who would it be?"
  • He's missing out on a lot of things, too, and I wouldn't trade places with him.
  • Not a boy or girl in this school who wouldn't he glad to trade places with me.
  • As a result, the two companies traded places in the market share war.
  • I would not trade places with either of my sons.
  • I'd have been glad to trade places with him, any day.
2. trade stocks = towary handlowe trade stocks
4. trade goods = dobra handlowe trade goods
5. trade shares = części handlowe trade shares
7. trade information = informacje handlowe trade information
8. trade one's rights = handel czyjś prawa trade one's rights
9. trade accusations = oskarżenia handlowe trade accusations
10. trade stories = historie handlowe trade stories
czasownik + trade
Kolokacji: 13
begin trading • try to trade • want to trade • continue to trade • lead to trade • ...
trade + przyimek
Kolokacji: 40
trade off • trade up • trade at • traded on • trade for • ...
trade + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 61
publicly traded • actively traded • trade high • most traded • later traded • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.