KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"track" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

track rzeczownik

rzeczownik + track
Kolokacji: 166
bonus track • title track • railroad track • race track • opening track • railway track • dirt track • train track • backing track • rail track • ...
track + rzeczownik
Kolokacji: 98
track record • track listing • track team • track workout • track list • Bonus Track Version • Track Version • track coach • Tracks chart • ...
track + czasownik
Kolokacji: 113
track leads • track features • track runs • track appears • track includes • track writes • track finds • track goes • track contains • ...
czasownik + track
Kolokacji: 141
keep track • lose track • track titled • leave tracks • make tracks • track called • find tracks • track is included • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 57
2. lose track = strać z oczu lose track
3. track titled = ślad zatytułował track titled
  • I had to leave the track after the first race.
  • Then his feet begin to move again, leaving big red tracks behind him.
  • Mac left the track late and with too much on his mind.
  • "It's like watching a train leave the track for a moment and then come back."
  • It wasn't as if she had left tracks that anyone could follow.
  • Unfortunately the ground is too hard to leave tracks, but at least we've got something to go on.
  • He left the track and went into the forest to find Kelly.
  • But to do that I'd have to leave the beaten track.
  • That left the sound track, which in some ways was even harder to create than the video.
  • There was blood in the tracks left by the saw blade.
5. make tracks = zbierać się, wychodzić (skądś lub od kogoś) make tracks
6. track called = ślad zadzwonił track called
12. cover one's tracks = zacierać za sobą ślady cover one's tracks
13. stop in one's tracks = zatrzymać się w miejscu, stanąć jak wryty stop in one's tracks
15. stop in one's tracks = zatrzymać się w miejscu, stanąć jak wryty stop in one's tracks
20. track entitled = ślad zatytułował track entitled
24. track is owned = ślad jest posiadany track is owned
26. create tracks = stwórz drogi create tracks
27. freeze in one's tracks = mróz w czyjś ślady freeze in one's tracks
32. cross the tracks = przejdź przez drogi cross the tracks
36. keep on track = trzymać się wytycznych keep on track
38. get on track = załóż ślad get on track
39. track is lifted = ślad jest podniesiony track is lifted
41. track is removed = droga jest usunięta track is removed
42. track sung = ślad zaśpiewany track sung
44. stay on track = nie zbaczać z obranego kursu stay on track
45. track known = ślad znany track known
47. track is taken = ślad jest wzięty track is taken
48. put on track = połóż drogę put on track
51. track is listed = droga jest wymieniona track is listed
52. track is replaced = droga jest odłożona na miejsce track is replaced
53. share tracks = ślady akcyjne share tracks
54. drop in one's tracks = zachodzić czyjś ślady drop in one's tracks
55. offer tracks = ślady oferty offer tracks
56. track connected = ślad połączył track connected
57. compete in track = weź udział w drodze compete in track
przymiotnik + track
Kolokacji: 233
right track • fast track • unreleased track • live track • instrumental track • indoor track • beaten track • inside track • vocal track • ...
przyimek + track
Kolokacji: 33
including track • in one's tracks • inside TRACK • through tracks • down the track • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.