"town" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

town rzeczownik

rzeczownik + town
Kolokacji: 269
Cape Town • ghost town • border town • mining town • resort town • Ipswich Town • Luton Town • mill town • frontier town • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
1. Cape Town = Kapsztad (miasto w RPA) Cape Town
2. home town = miasto rodzinne home town
3. ghost town = wymarłe miasto, opuszczone miasto ghost town
5. mining town = miasto górnicze mining town
6. resort town = kurort, miejscowość wypoczynkowa resort town
7. Ipswich Town = Ipswich Miasto Ipswich Town
8. Luton Town = Luton Miasto Luton Town
9. mill town = miasto młyna mill town
10. frontier town = miasto graniczne frontier town
11. mountain town = miasto górskie mountain town
12. college town = miasto uniwersyteckie college town
13. spa town = uzdrowisko spa town
14. river town = miasto rzeki river town
15. hill town = miasteczko położone na wzgórzach hill town
16. market town = miasto targowe market town
17. census town = miasto spisu ludności census town
18. county town = stolica hrabstwa county town
19. company town = miejscowość, w której większość pracujących zatrudniona jest przez jedną organizację company town
20. university town = miasto uniwersyteckie university town
21. country town = miasteczko country town
22. coal town = miasto węglowe coal town
23. Huddersfield Town = Huddersfield Miasto Huddersfield Town
25. Swindon Town = Swindon Miasto Swindon Town
26. Grimsby Town = Grimsby Miasto Grimsby Town
27. Northampton Town = Northampton Miasto Northampton Town
28. Mansfield Town = Mansfield Miasto Mansfield Town
29. Shrewsbury Town = Shrewsbury Miasto Shrewsbury Town
30. Halifax Town = Halifax Miasto Halifax Town
31. port town = miasto portowe port town
32. boom town = miasto dynamicznie rozwijające się boom town
33. Macclesfield Town = Macclesfield Miasto Macclesfield Town
34. beach town = plażowe miasto beach town
35. Camden Town = Camden Town, Camden (dzielnica w Londynie) Camden Town
36. fishing town = miasto rybackie fishing town
37. Cheltenham Town = Cheltenham Miasto Cheltenham Town
38. Yeovil Town = Yeovil Miasto Yeovil Town
40. farming town = miasteczko rolnicze farming town
41. tourist town = miasto turystyczne tourist town
42. garrison town = miasto garnizonowe garrison town
43. town of the name = miasto imienia town of the name
44. Connecticut town = Connecticut miasto Connecticut town
45. West Bank town = Miasto zachodni brzeg Jordanu West Bank town
46. factory town = miasto fabryczne factory town
47. New England town = Miasto Nowej Anglii New England town
48. railroad town = miasto kolejowe railroad town
49. George Town = George Town George Town
50. Texas town = Teksas miasto Texas town
51. commuter town = miasto satelickie, miasto satelita, miasto sypialnia commuter town
52. satellite town = miasto satelita satellite town
53. farm town = miasto gospodarskie farm town
55. desert town = miasto pustynne desert town
56. Crawley Town = Crawley Miasto Crawley Town
57. capital town = miasto kapitałowe capital town
58. town of one's birth = miasto z czyjś narodziny town of one's birth
59. California town = Kalifornia miasto California town
60. Kettering Town = Kettering Miasto Kettering Town
62. Richmond Town = Richmond Miasto Richmond Town
63. Charles Town = Charles Town Charles Town
64. town of the city = miasto miasta town of the city
65. London Town = Miasto londyńskie London Town
66. Maine town = Maine miasto Maine town
67. island town = miasto wyspiarskie island town
68. trading town = miasto handlowe trading town
69. Massachusetts town = Massachusetts miasto Massachusetts town
70. dormitory town = miasto-sypialnia dormitory town
71. post town = miasto poczty post town
72. shore town = miasto brzegu shore town
74. Swansea Town = Swansea Miasto Swansea Town
75. town of the village = miasto miasteczka town of the village
town + rzeczownik
Kolokacji: 151
town hall • town council • town square • town meeting • town clerk • town supervisor • town center • town house • town planning • ...
town + czasownik
Kolokacji: 184
town lies • town grows • town suffers • town contains • town serves • town begins • town comes • town develops • town looks • ...
czasownik + town
Kolokacji: 237
leave town • town called • play for Huddersfield Town • join Northampton Town • grow up in the town • merge with the towns • ...
przymiotnik + town
Kolokacji: 333
small town • nearby town • little town • coastal town • nearest town • whole town • rural town • unincorporated town • fictional town • ...
przyimek + town
Kolokacji: 37
around town • across town • into town • over town • close to the town • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.