BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"top" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

top rzeczownik

rzeczownik + top
Kolokacji: 103
tank top • desk top • table top • glass top • top of one's head • top of one's lungs • top of one's voice • top of one's class • ...
top + czasownik
Kolokacji: 11
top comes • top shows • top reaches • top features • top looks • ...
czasownik + top
Kolokacji: 43
make to the top • spend at the top • finish top • reach the top • place on top • blow one's top • cover the top • ...
przymiotnik + top
Kolokacji: 55
flat top • white top • black top • big top • convertible top • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. flat top = mieszkanie szczyt flat top
2. white top = biały szczyt white top
3. black top = czarny szczyt black top
4. big top = namiot cyrkowy big top
przyimek + top
Kolokacji: 29
on top • near the top • over the top • off the top • at the top • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.