BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"ton" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ton rzeczownik

rzeczownik + ton
Kolokacji: 28
ton of coal • ton of cargo • ton of steel • ton of waste • ton of food • ton of money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(1) coal, oil, plutonium, fuel
Kolokacji: 4
(3) steel, Ore, gold
Kolokacji: 3
1. ton of steel = tona stali ton of steel
  • The works produced a million tons of steel a year.
  • What the man put into words was only a plea for five hundred tons of steel.
  • She can throw tons of steel in a very short time.
  • The company shipped 42.1 million tons of steel in 2004, up 53 percent from 2003.
  • A few tons of steel could make a person a doctor.
  • The combined company could make 25 million tons of steel a year.
  • Within a short time 3,000 tons of steel were produced.
  • The building's construction began in 1961 and used more than 25,000 tons of steel.
  • The fact that they wanted over 600 tons of steel heated per hour did nothing to help the situation.
  • Nearly 2600 tons of steel was used in its construction and it cost almost £43,000 to build.
2. ton of ore = tona rudy ton of ore
3. ton of gold = tona złota ton of gold
(5) food, supply, water, ton
Kolokacji: 4
(6) explosives, bomb, TNT
Kolokacji: 3
(7) wheat, grain
Kolokacji: 2
ton + rzeczownik
Kolokacji: 7
ton truck • ton vessel • ton ship • ton capacity • ton soup • ...
ton + czasownik
Kolokacji: 5
ton goes • ton produces • ton comes • ton falls • ton seizes
czasownik + ton
Kolokacji: 66
produce several tons • carry several tons • use several tons • drop several tons • deliver several tons • ...
przymiotnik + ton
Kolokacji: 8
metric ton • short ton • additional ton • gross ton • long ton • ...
przyimek + ton
Kolokacji: 17
per ton • about several tons • from several tons • over several tons • at several tons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.