ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(8) kill, defeat, destroy
Kolokacji: 8
(23) lose, strike, miss, retire
Kolokacji: 10
(29) come, fly, arrive, land, flee
Kolokacji: 15
(30) elect, vote, choose, select
Kolokacji: 8
1. take up one's time = zaprzyjaźnić się czyjś czas take up one's time
2. become at the time = stój się wtedy become at the time
3. evolve over time = rozwiń z czasem evolve over time
4. break for the time = zrób przerwę na czas break for the time
5. develop over time = rozwiń z czasem develop over time
6. freeze in time = mróz na czas freeze in time
7. grow over time = urośnij z czasem grow over time
8. turn in time = obróć się na czas turn in time
9. become for the time = stój się przez czas become for the time
10. break with a time = rozbij czasem break with a time
12. turn several times = obróć się kilkakrotnie turn several times
13. fail for the time = doznaj niepowodzenia przez czas fail for the time
14. grow for the time = urośnij przez czas grow for the time
15. die before one's time = umrzyj przed narodzinami die before one's time
16. freeze time = czas mrozu freeze time
17. originate in times = zrodź się w czasach originate in times
18. develop the time = rozwiń czas develop the time
19. develop for the time = rozwiń przez czas develop for the time
20. break the time = rozbij czas break the time
21. reverse time = odwrotny czas reverse time
  • Critical reaction to the new album was positive, with encouraging suggestions of a band on the verge of breaking into the big time.
  • Cousins' trial has become a farm club for shrinks who want to break into the big time of courtroom testimony.
  • Take That haven't had an easy time of it breaking into the big time.
  • It was where bookers from every agency came to look at acts trying to break into the big time.
  • Their new single, Family, includes all these elements and could be the one that breaks them into the big time.
  • She broke into the big time after working with U2 guitarist The Edge.
  • Some copywriter trying to break into the big time, I forget.
  • The cars in the parking lot are broken into all the time.
  • Albania's lush countryside is an unlikely venue for a band to break into the big time.
  • They attempt to break into the big time by kidnapping a computer genius and holding him for a $4 million ransom.
23. resume for the time = podejmij na nowo przez czas resume for the time
24. turn over several times = przewróć się na drugi bok kilkakrotnie turn over several times
25. die for a time = umrzyj za czas die for a time
28. evolve times = opracuj czasy evolve times
29. assume for the time = przypuść przez czas assume for the time
30. develop by the time = rozwiń przed czasem develop by the time
31. grow since the time = urośnij od czasu grow since the time
(42) visit, tour, haunt
Kolokacji: 7
(43) smile, thank
Kolokacji: 3
(44) face, present, confront
Kolokacji: 5
(55) feature, wear, own
Kolokacji: 7
(58) base, taste, identify
Kolokacji: 3
(59) steal, elapse, slip
Kolokacji: 4
(61) recover, go
Kolokacji: 2
(63) date, accompany, associate
Kolokacji: 5
(64) host
Kolokacji: 2
(65) allocate, assign, reserve
Kolokacji: 3
(66) stab, wound
Kolokacji: 2
(68) schedule
Kolokacji: 2
(69) appoint, nominate, rename
Kolokacji: 6
(71) exceed, surpass, rank
Kolokacji: 7
(72) kiss
Kolokacji: 2
(73) reside, inhabit
Kolokacji: 4
(75) confirm, document, verify
Kolokacji: 4
(77) sweep, list, dance, sail
Kolokacji: 5
(78) complain, accuse
Kolokacji: 3
(79) surround, hide, bury
Kolokacji: 3
(80) escape, refuse, defy
Kolokacji: 4
(81) deploy, harvest
Kolokacji: 4
(82) pray, plead
Kolokacji: 3
(83) ban, prescribe
Kolokacji: 2
(84) bother, worry
Kolokacji: 3
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.