ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 80
(4) slot, interval, lag, cycle
Kolokacji: 4
(5) capsule, zone, Zone
Kolokacji: 3
(7) warp, paradox, distortion
Kolokacji: 3
(10) traveler, traveller, Herald
Kolokacji: 4
(15) trial, evolution, Attack
Kolokacji: 4
1. New York Times article = New York Times artykuł New York Times article
3. Times newspaper = Czasy gazeta Times newspaper
4. time sheet = karta kontrolna czasu pracy, karta ewidencji czasu pracy time sheet
5. New York Times columnist = New York Times felietonista New York Times columnist
  • New York Times columnists are not allowed to endorse U.S. presidential candidates.
  • Essays on current topics by the New York Times columnist.
  • Or at least to see if they'll pay a subscription fee to read New York Times columnists online.
  • A New York Times columnist considers the relationship between the sexes.
  • The New York Times columnist recounts his life as a reporter.
  • A New York Times columnist writes about her and moves on to the next story.
  • The New York Times columnist maps the next phase of globalization as technological forces level the world's economic playing field.
  • The New York Times columnist indicts the Bush administration's approach to message management.
  • The New York Times columnist tells how he made his way from the Baltimore police beat to the Washington press corps.
  • "New York Times columnists traditionally do not endorse any candidate, and I'm for traditional values.
6. Times columnist = Czasy felietonista Times columnist
7. Times column = Czasy kolumna Times column
9. New York Times editorial = New York Times artykuł wstępny New York Times editorial
11. Time magazine article = Czas artykuł w czasopiśmie Time magazine article
(21) pressure, crunch
Kolokacji: 2
(23) bestseller, bestsellers
Kolokacji: 2
(30) Mirror, painting
Kolokacji: 2
(31) lapse, out, fly
Kolokacji: 3
(32) dilation, dependence
Kolokacji: 2
(35) poll
Kolokacji: 2
(36) table, year
Kolokacji: 2
(38) signal, identifier
Kolokacji: 2
(39) penalty, bonus, deposit
Kolokacji: 3
(41) saving, saver, expenditure
Kolokacji: 3
(42) stream, vortex
Kolokacji: 2
(44) obituary
Kolokacji: 2
(45) thinking, basis
Kolokacji: 2
(46) hunting, Labor, fishing
Kolokacji: 3
(47) buyer, best-seller
Kolokacji: 2
(48) Bandit, waster, offender
Kolokacji: 3
(49) resident, Roman
Kolokacji: 2
(50) Crook, co., staff
Kolokacji: 3
(51) keeper, woman
Kolokacji: 2
(52) drinking, breathing
Kolokacji: 2
(53) interview
Kolokacji: 2
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.