PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"therapy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

therapy rzeczownik

rzeczownik + therapy
Kolokacji: 87
radiation therapy • gene therapy • drug therapy • hormone therapy • group therapy • shock therapy • family therapy • speech therapy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
2. drug therapy = leczenie za pomocą lekarstw drug therapy
4. hormone therapy = leczenie hormonalne, kuracja hormonalna hormone therapy
6. shock therapy = terapia elektrowstrząsowa shock therapy
8. speech therapy = leczenie logopedyczne, terapia logopedyczna speech therapy
9. cancer therapy = terapia antynowotworowa cancer therapy
10. hormone replacement therapy = hormonalna terapia zastępcza, HTZ hormone replacement therapy
14. art therapy = arteterapia, artterapia, terapia za pomocą sztuki art therapy
16. talk therapy = mówienie terapia talk therapy
18. replacement therapy = terapia substytucyjna replacement therapy
therapy + rzeczownik
Kolokacji: 19
therapy session • therapy program • therapy group • therapy center • therapy dog • ...
therapy + czasownik
Kolokacji: 20
therapy helps • therapy includes • therapy works • therapy involves • therapy reduces • ...
czasownik + therapy
Kolokacji: 43
undergo therapy • receive therapy • include therapy • base to therapy • take Family Therapy • need therapy • ...
przymiotnik + therapy
Kolokacji: 124
physical therapy • occupational therapy • cognitive therapy • alternative therapy • behavioral therapy • new therapy • medical therapy • ...
przyimek + therapy
Kolokacji: 18
of therapy • in therapy • to therapy • for therapy • with therapy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.