BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"therapy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

therapy rzeczownik

rzeczownik + therapy
Kolokacji: 87
radiation therapy • gene therapy • drug therapy • hormone therapy • group therapy • shock therapy • family therapy • speech therapy • ...
therapy + rzeczownik
Kolokacji: 19
therapy session • therapy program • therapy group • therapy center • therapy dog • ...
therapy + czasownik
Kolokacji: 20
therapy helps • therapy includes • therapy works • therapy involves • therapy reduces • ...
czasownik + therapy
Kolokacji: 43
undergo therapy • receive therapy • include therapy • base to therapy • take Family Therapy • need therapy • ...
przymiotnik + therapy
Kolokacji: 124
physical therapy • occupational therapy • cognitive therapy • alternative therapy • behavioral therapy • new therapy • medical therapy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
  • Physical and occupational therapy for the child must also be explored.
  • Up until this period, occupational therapy had not been taken seriously as a medical career.
  • Physical and occupational therapy may be beneficial for some patients.
  • Both physical and occupational therapy can significantly improve the quality of life.
  • In other words, they needed release from stress, and occupational therapy.
  • Miller calls it a form of "occupational therapy for the eyes."
  • A perspective on the principles and practice of occupational therapy.
  • Then I picked up the guitar and went back to music as a kind of occupational therapy.
  • A few of the worst mental cases, allowed to play hospital as occupational therapy.
  • My sister, a student of occupational therapy, is concerned about her loans.
6. new therapy = nowa terapia new therapy
9. effective therapy = skuteczna terapia effective therapy
11. standard therapy = standardowa terapia standard therapy
12. intensive therapy = intensywna terapia intensive therapy
13. conventional therapy = konwencjonalna terapia conventional therapy
przyimek + therapy
Kolokacji: 18
of therapy • in therapy • to therapy • for therapy • with therapy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.