"therapist" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

therapist rzeczownik

rzeczownik + therapist
Kolokacji: 15
massage therapist • speech therapist • family therapist • sex therapist • art therapist • ...
therapist + czasownik
Kolokacji: 24
therapist says • therapist uses • therapist helps • therapist works • therapist tells • ...
czasownik + therapist
Kolokacji: 5
see a therapist • include therapists • train therapists • play therapist • tell one's therapist
przymiotnik + therapist
Kolokacji: 17
physical therapist • occupational therapist • respiratory therapist • licensed therapist • good therapist • ...
przyimek + therapist
Kolokacji: 8
of therapists • for therapists • with a therapist • to a therapist • by therapists • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.