KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"term" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

term rzeczownik

rzeczownik + term
Kolokacji: 102
prison term • jail term • slang term • search term • umbrella term • dollar term • peace term • life term • website term • ...
term + rzeczownik
Kolokacji: 75
term limit • term paper • term contract • term effect • term goal • ...
term + czasownik
Kolokacji: 105
term refers • term expires • term ends • term originates • term uses • term applies • term appears • term describes • term means • ...
czasownik + term
Kolokacji: 200
negotiate terms • offer terms • include terms • see the Terms • seek a term • run for a term • complete one's term • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 73
2. offer terms = warunki oferty offer terms
5. run for a term = kandydowany na termin run for a term
6. complete one's term = kończyć czyjś termin complete one's term
8. begin one's term = zaczynać czyjś termin begin one's term
10. finish one's term = kończyć czyjś termin finish one's term
13. re-elect for a term = ponownie wybrać przez termin re-elect for a term
14. tell in no terms = powiedz w żadnych warunkach tell in no terms
15. include terms = załącz warunki include terms
16. agree terms = porozum się w sprawie warunków agree terms
18. make terms = uzgadniać warunki make terms
20. end one's term = koniec czyjś termin end one's term
21. remain on terms = pozostań na warunkach remain on terms
22. see in terms = zobacz w warunkach see in terms
23. serve out one's term = podawać czyjś termin serve out one's term
25. impose terms = narzucać warunki impose terms
26. term is coined = termin jest ukuty term is coined
29. come to terms = pogodzić się, dojść do porozumienia come to terms
35. term is derived = termin jest czerpany term is derived
37. term is applied = termin jest zastosowany term is applied
40. term is introduced = termin jest przedstawiony term is introduced
41. term is understood = termin jest zrozumiany term is understood
42. describe in terms = opisz w warunkach describe in terms
43. term is considered = termin jest uznawany term is considered
44. term is adopted = termin jest adoptowany term is adopted
46. term is translated = termin jest przetłumaczony term is translated
47. contain terms = zawieraj warunki contain terms
49. change the terms = przerób warunki change the terms
50. express in terms = ekspres w warunkach express in terms
53. leave on terms = nie zdejmij warunków leave on terms
55. enter a term = wejdź w termin enter a term
56. term is known = termin jest znany term is known
57. explain in terms = wyjaśnij w warunkach explain in terms
58. think in terms = pomyśl w warunkach think in terms
61. get terms = zrozumiane warunki get terms
62. seek to a term = szukaj do terminu seek to a term
63. release under the terms = zwolnienie zgodnie z warunkami release under the terms
64. sign terms = warunki znaku sign terms
65. reelected to a term = ponownie wybrany do terminu reelected to a term
66. meet the terms = dotrzymywać warunków meet the terms
68. term is found = termin zostanie znaleziony term is found
69. term is described = termin jest opisany term is described
70. start one's term = zaczynać czyjś termin start one's term
71. serve in one's term = służyć czyjś termin serve in one's term
72. swear for a term = przysięgnij przez termin swear for a term
73. get on terms = załóż warunki get on terms
przymiotnik + term
Kolokacji: 537
long term • short term • four-year term • general term • two-year term • five-year term • consecutive term • three-year term • ...
przyimek + term
Kolokacji: 29
to terms • in terms • on terms • with one's Terms • during one's term • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.