"tenant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tenant rzeczownik

rzeczownik + tenant
Kolokacji: 8
anchor tenant • office tenant • housing tenant • council tenant • loft tenant • ...
tenant + rzeczownik
Kolokacji: 27
tenant farmer • tenant group • tenants association • tenant advocate • tenant leader • ...
tenant + czasownik
Kolokacji: 59
tenant includes • tenant pays • tenant says • tenant moves • tenant occupies • ...
czasownik + tenant
Kolokacji: 29
find tenants • attract tenants • represent tenants • protect tenants • allow tenants • ...
przymiotnik + tenant
Kolokacji: 68
new tenant • major tenant • prospective tenant • commercial tenant • large tenant • current tenant • previous tenant • original tenant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. new tenant = nowy dzierżawca new tenant
2. major tenant = ważny dzierżawca major tenant
4. commercial tenant = handlowy dzierżawca commercial tenant
5. large tenant = duży dzierżawca large tenant
6. current tenant = obecny dzierżawca current tenant
7. previous tenant = poprzedni dzierżawca previous tenant
8. original tenant = oryginalny dzierżawca original tenant
9. low-income tenant = dzierżawca o niskich dochodach low-income tenant
10. potential tenant = potencjalny dzierżawca potential tenant
11. main tenant = główny dzierżawca main tenant
12. retail tenant = dzierżawca detaliczny retail tenant
13. rent-stabilized tenant = czynszu-stabilizować/ustabilizować dzierżawca rent-stabilized tenant
14. primary tenant = główny dzierżawca primary tenant
przyimek + tenant
Kolokacji: 14
for tenants • to tenants • of tenants • with tenants • from tenants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.