BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"tenant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tenant rzeczownik

rzeczownik + tenant
Kolokacji: 8
anchor tenant • office tenant • housing tenant • council tenant • loft tenant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. anchor tenant = główny dzierżawca anchor tenant
2. office tenant = dzierżawca biurowy office tenant
tenant + rzeczownik
Kolokacji: 27
tenant farmer • tenant group • tenants association • tenant advocate • tenant leader • ...
tenant + czasownik
Kolokacji: 59
tenant includes • tenant pays • tenant says • tenant moves • tenant occupies • ...
czasownik + tenant
Kolokacji: 29
find tenants • attract tenants • represent tenants • protect tenants • allow tenants • ...
przymiotnik + tenant
Kolokacji: 68
new tenant • major tenant • prospective tenant • commercial tenant • large tenant • current tenant • previous tenant • original tenant • ...
przyimek + tenant
Kolokacji: 14
for tenants • to tenants • of tenants • with tenants • from tenants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.