"teacher" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

teacher rzeczownik

rzeczownik + teacher
Kolokacji: 104
school teacher • music teacher • art teacher • classroom teacher • education teacher • science teacher • piano teacher • math teacher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
4. classroom teacher = nauczyciel prowadzący lekcje classroom teacher
  • But now, many classroom teachers are coming around to their view.
  • A classroom teacher with less than five years of service makes $38,000 per year.
  • We should also do more to pay good classroom teachers.
  • But little of that research is making its way to classroom teachers.
  • He his education career in Florida as a classroom teacher more than 30 years ago.
  • In 2005 it had 2225 students and 132 classroom teachers.
  • There were 58 classroom teachers, for an average of 18.1 students per teacher.
  • Classroom teacher: 9 months training plus 1 year on the job.
  • All of the information in the test will have been covered by the classroom teacher throughout the entire school year.
  • Linda's first job out of college was a classroom teacher.
7. piano teacher = nauczyciel gry na pianinie piano teacher
8. math teacher = nauczyciel matematyki math teacher
11. studies teacher = nauki nauczyciel studies teacher
14. dance teacher = nauczyciel tańca dance teacher
15. drama teacher = nauczyciel teatralny drama teacher
16. voice teacher = nauczyciel śpiewu voice teacher
18. gym teacher = nauczyciel wychowania fizycznego gym teacher
22. grade teacher = klasa nauczyciel grade teacher
23. training teacher = nauczyciel szkoleniowy training teacher
24. master teacher = mistrzowski nauczyciel master teacher
26. teacher of English = nauczyciel angielskiego teacher of English
27. yoga teacher = nauczyciel jogi yoga teacher
28. college teacher = nauczyciel szkoły wyższej college teacher
29. violin teacher = nauczyciel gry na skrzypcach violin teacher
30. composition teacher = nauczyciel kompozycji composition teacher
31. class teacher = wychowawca klasy, wychowawczyni klasy class teacher
32. singing teacher = nauczyciel śpiewu singing teacher
33. homeroom teacher = nauczyciel, który jest przyporządkowany do danej klasy i opiekuje się nią (występuje w japońskim systemie szkolnictwa) homeroom teacher
34. PE teacher = nauczyciel WFu, wuefista PE teacher
35. city teacher = nauczyciel miasta city teacher
37. maths teacher = nauczyciel matematyki maths teacher
38. Sunday school teacher = nauczyciel w szkółce niedzielnej Sunday school teacher
teacher + rzeczownik
Kolokacji: 58
teacher training • teacher effectiveness • teacher education • teacher salary • teachers union • Teachers College • ...
teacher + czasownik
Kolokacji: 216
teacher teaches • teacher receives • teacher uses • teacher works • teacher asks • teacher tells • teacher gives • teacher includes • ...
czasownik + teacher
Kolokacji: 101
hire teachers • train teachers • provide teachers • include teachers • employ several teachers • tell teachers • ask teachers • ...
przymiotnik + teacher
Kolokacji: 194
English teacher • retired teacher • full-time teacher • new teacher • best teacher • good teacher • young teacher • great teacher • ...
przyimek + teacher
Kolokacji: 22
between teachers • among teachers • for teachers • by teachers • including teachers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.