"tea" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tea rzeczownik

rzeczownik + tea
Kolokacji: 38
afternoon tea • herb tea • morning tea • cream tea • ice tea • ...
tea + rzeczownik
Kolokacji: 78
Tea Party • tea ceremony • tea bag • tea room • tea house • tea shop • tea plantation • tea garden • Boston Tea Party • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. Tea Party = Partia Herbaciana, Partia Herbaty Tea Party
2. tea ceremony = ceremonia parzenia herbaty tea ceremony
3. tea bag = torebka herbaty tea bag
4. tea room = herbaciarnia tea room
5. tea house = dom herbaty tea house
6. tea shop = herbaciarnia tea shop
7. tea plantation = plantacja herbaty tea plantation
8. tea garden = miejsce uprawy herbaty tea garden
9. Boston Tea Party = Herbatka bostońska (protest polityczny) Boston Tea Party
10. tea cup = filiżanka do herbaty tea cup
11. Tea Party movement = Partia Herbaciana, Partia Herbaty Tea Party movement
12. tea tray = tacka, taca (do podawania herbaty) tea tray
13. tea towel = ścierka do wycierania naczyń, ściereczka do wycierania naczyń tea towel
14. tea set = serwis do herbaty tea set
15. tea service = serwis do herbaty tea service
16. tea time = czas herbaty tea time
17. tea table = stolik (do podwieczorku lub kolacji) tea table
18. tea kettle = czajnik tea kettle
tea + czasownik
Kolokacji: 10
tea leaves • tea comes • tea serves • tea contains • tea makes • ...
czasownik + tea
Kolokacji: 40
drink tea • sip tea • serve tea • pour tea • make tea • bring tea • take tea • finish one's tea • offer tea • give tea • want tea • ...
przymiotnik + tea
Kolokacji: 51
iced tea • green tea • hot tea • herbal tea • black tea • sweet tea • high tea • strong tea • ...
przyimek + tea
Kolokacji: 15
over tea • of tea • for tea • with tea • to tea • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.