"tax" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tax rzeczownik

rzeczownik + tax
Kolokacji: 108
income tax • property tax • sales tax • estate tax • payroll tax • gasoline tax • poll tax • inheritance tax • excise tax • cigarette tax • ...
tax + rzeczownik
Kolokacji: 286
tax cut • tax increase • tax revenue • tax rate • tax credit • tax return • tax break • tax law • tax Bill • tax code • tax evasion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. tax cut = obniżka podatku tax cut
2. tax increase = wzrost wysokości podatku tax increase
3. tax revenue = dochód z podatków tax revenue
4. tax rate = stawka podatkowa tax rate
5. tax credit = dodatek (wsparcie finansowe przyznawane przez rząd) tax credit
6. tax return = zeznanie podatkowe, deklaracja podatkowa tax return
7. tax break = ulga podatkowa tax break
8. tax law = prawo podatkowe tax law
  • For a while she really did understand a lot of tax law.
  • It also means thinking about the future, all the more important with the expected changes in tax law and administration.
  • How about some of the people who want the tax laws to be changed?
  • But nothing in tax law is ever quite that simple.
  • And that, it seems, could cost them some money under the new tax law.
  • It just was not the main point of the new tax law.
  • Since then, we've seen two changes in the tax law.
  • "We opened for business right at the time the tax law of 1982 took effect," he said.
  • She will need that drive to change the city's tax laws.
  • That is why the tax laws get changed so often.
10. tax code = kod podatkowy (określający kwotę dochodu zwolnioną od podatku) tax code
11. tax evasion = uchylanie się od płacenia podatków tax evasion
13. tax relief = ulga podatkowa tax relief
14. tax system = system podatkowy tax system
15. tax base = podstawa opodatkowania tax base
16. tax burden = obciążenie podatkowe tax burden
19. tax benefit = podatek korzyść tax benefit
20. tax policy = polityka podatkowa tax policy
21. tax reform = reforma podatkowa tax reform
23. tax collection = ściąganie podatków tax collection
24. tax money = pieniądze z podatków tax money
25. tax liability = zobowiązanie podatkowe tax liability
27. tax purpose = cel podatku tax purpose
29. tax plan = plan podatkowy tax plan
30. tax reduction = redukcja podatku, zmniejszenie podatku tax reduction
32. tax shelter = metoda zmniejszania zobowiązań podatkowych tax shelter
33. tax lawyer = prawnik podatku tax lawyer
34. tax fraud = oszustwo podatkowe tax fraud
35. tax advantage = odliczenie od podatku tax advantage
36. tax haven = raj podatkowy (kraj z bardzo niskimi podatkami) tax haven
37. tax bracket = grupa podatkowa, przedział podatkowy tax bracket
39. tax receipt = pokwitowanie podatku tax receipt
40. tax proposal = propozycja podatku tax proposal
41. tax refund = zwrot podatku tax refund
42. tax form = druk zeznania podatkowego tax form
43. tax package = paczka podatku tax package
44. tax issue = zagadnienie podatkowe tax issue
45. tax record = podatek zapis tax record
46. tax treatment = traktowanie podatku tax treatment
47. tax hike = podwyższenie podatków tax hike
48. tax change = zmiana podatku tax change
49. tax authority = organ podatkowy tax authority
50. Tax Office = Urząd skarbowy Tax Office
51. tax year = rok podatkowy tax year
52. tax roll = lista podatkowa, spis podatkowy tax roll
53. tax expert = rzeczoznawca w sprawach podatkowych tax expert
54. tax structure = struktura podatku tax structure
55. tax avoidance = omijanie przepisów podatkowych w legalny sposób tax avoidance
56. tax rebate = zwrot podatku tax rebate
57. tax saving = oszczędności podatkowe tax saving
58. tax status = status podatku tax status
59. tax loophole = luka podatkowa tax loophole
60. tax assessment = wymiar podatku tax assessment
61. tax legislation = ustawodawstwo podatkowe tax legislation
62. income tax rate = stawka podatku dochodowego income tax rate
63. income tax return = zeznanie podatkowe income tax return
64. property tax relief = ulga podatkowa deweloperska property tax relief
65. Tax Reform Act = Podatek ustawa reformatorska Tax Reform Act
66. income tax credit = kredyt podatku dochodowego income tax credit
67. property tax rate = stawka podatkowa deweloperska property tax rate
68. Income tax payment = Zapłata podatku dochodowego Income tax payment
69. tax rule = zasada podatku tax rule
70. Tax Foundation = Podatek Fundament Tax Foundation
72. tax problem = podatek problem tax problem
73. tax loss = zmniejszenie należności podatkowych, zmniejszenie zobowiązania podatkowego, strata podatkowa tax loss
74. Bush tax cut = Bush obniżka podatku Bush tax cut
75. tax consequence = konsekwencja podatku tax consequence
76. tax provision = dostarczenie podatku tax provision
77. tax preparer = doradca podatkowy tax preparer
78. tax information = informacje podatku tax information
79. property tax increase = wzrost podatku od nieruchomości property tax increase
80. Tax Court = Podatek Sąd Tax Court
81. tax partner = partner podatku tax partner
82. tax Levy = ściąganie podatków tax Levy
83. tax adviser = doradca podatkowy tax adviser
84. tax case = przypadek podatku tax case
85. tax measure = środek podatku tax measure
86. tax obligation = obowiązek podatkowy tax obligation
87. tax official = urzędnik skarbowy tax official
88. tax revolt = bunt podatku tax revolt
89. tax charge = opłata podatku tax charge
90. tax evader = osoba uchylająca się od płacenia podatków tax evader
91. tax professional = profesjonalista podatku tax professional
92. tax reason = powód podatku tax reason
93. tax matter = sprawa podatku tax matter
95. tax inspector = kontroler skarbowy, inspektor podatkowy tax inspector
96. tax accountant = doradca podatkowy tax accountant
97. tax lien = zastaw podatkowy tax lien
98. tax subsidy = dotacja podatkowa tax subsidy
99. tax concession = ulga podatkowa tax concession
100. tax rise = wzrost podatku tax rise
tax + czasownik
Kolokacji: 48
tax increases • tax pays • tax rises • tax goes • tax applies • tax raises • ...
czasownik + tax
Kolokacji: 82
pay taxes • raise taxes • cut taxes • collect taxes • impose taxes • reduce taxes • increase taxes • owe taxes • lower taxes • ...
przymiotnik + tax
Kolokacji: 117
high tax • federal tax • low tax • local tax • corporate tax • flat tax • additional tax • minimum tax • unpaid tax • new tax • ...
przyimek + tax
Kolokacji: 24
including taxes • before taxes • about taxes • after taxes • through taxes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.