PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"taste" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

taste czasownik

taste + rzeczownik
Kolokacji: 28
taste blood • taste the wine • taste salt • taste success • taste pepper • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. taste blood = poczuć dreszczyk emocji taste blood
  • Within an hour he would be able to taste her blood.
  • How big the world got when you could taste blood.
  • He could taste blood from a cut near his mouth.
  • He could taste blood in the back of his mouth.
  • Of course, she shouldn't have let him go so long without having tasted her blood, either.
  • What might taste his blood in the water, and seek its source?
  • He could taste blood at the back of his throat.
  • A foot kicked him hard on the side of his head, and he could taste blood.
  • "And once you taste blood, you're not going to give up."
  • Telling him I could taste other people's blood in his mouth was not going to be helpful.
4. taste success = sukces smaku taste success
5. Season to taste = Pora roku do smaku Season to taste
6. taste pepper = pieprz smaku taste pepper
taste + przyimek
Kolokacji: 12
taste with • taste in • taste of • taste on • taste at • ...
taste + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 47
taste good • taste sweet • taste bad • taste bitter • taste different • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.