BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"talk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

talk rzeczownik

rzeczownik + talk
Kolokacji: 110
peace talk • trade talk • pep talk • contract talk • merger talk • radio talk • budget talk • settlement talk • debt deal talk • money talk • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. peace talk = mówienie pokojowe peace talk
2. trade talk = mówienie handlowe trade talk
3. pep talk = przemowa podnosząca na duchu, mowa dopingująca, rozmowa mająca zachęcić do działania pep talk
  • I expected him to start off with a pep talk.
  • I don't need you to come in here and give me a pep talk.
  • He had never heard his wife give herself a pep talk before.
  • I take her pep talk to heart, perhaps too much so.
  • I took a moment to look away from her and give myself a pep talk.
  • At one point, I had to leave the table to give myself a pep talk.
  • Sometimes, though, I was the one who needed the pep talk.
  • Most of them had already heard this little pep talk.
  • It was a pep talk he had used many times before.
  • At his first news conference today, he gave a pep talk.
5. merger talk = mówienie dotyczące fuzji merger talk
6. radio talk = pogadanka radiowa radio talk
7. budget talk = mówienie budżetowe budget talk
8. settlement talk = mówienie porozumienia settlement talk
9. debt deal talk = mówienie długu z miękkiego drewna debt deal talk
10. money talk = mówienie finansowe money talk
11. television talk = mówienie telewizyjne television talk
12. baby talk = gaworzenie baby talk
13. Girl Talk = Babskie gadanie Girl Talk
14. pillow talk = pogaduszki do poduszki (intymne rozmowy w łóżku) pillow talk
15. arms talk = ramiona rozmawiają arms talk
16. DVD Talk = DVD Mówienie DVD Talk
17. man talk = mówienie człowieka man talk
18. trash talk = mówienie śmieci trash talk
19. table talk = luźna rozmowa przy jedzeniu table talk
20. summit talk = mówienie na szczycie summit talk
21. gallery talk = mówienie galerii gallery talk
22. climate talk = mówienie klimatu climate talk
23. shop talk = rozmowa o sprawach zawodowych shop talk
24. labor talk = mówienie pracy labor talk
talk + rzeczownik
Kolokacji: 23
talk show • talk radio • talk show host • radio talk show • talk format • television talk show • ...
talk + czasownik
Kolokacji: 76
talk resumes • talk fails • talk turns • talk begins • talk goes • talk takes • debt talk continues • talk ends • talk makes • talk collapses • ...
czasownik + talk
Kolokacji: 85
hold talks • resume talks • talk aimed • hear talk • open talks • begin talks • start talks • make talk • continue talks • include talks • ...
przymiotnik + talk
Kolokacji: 182
small talk • direct talk • tough talk • serious talk • far talk • long talk • little talk • new talk • Critical debt talk • Greek debt talk • ...
przyimek + talk
Kolokacji: 26
on talk • of talks • to talks • during talks • for talks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.