KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"tale" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tale rzeczownik

rzeczownik + tale
Kolokacji: 56
fairy tale • folk tale • Canterbury Tale • morality tale • Tale of several Cities • tale of several seamen • horror tale • tale of adventure • ...
tale + rzeczownik
Kolokacji: 4
Tales series • tale spinner • tale sign • tale teller
tale + czasownik
Kolokacji: 54
tale tells • tale begins • tale comes • tale goes • tale says • ...
czasownik + tale
Kolokacji: 49
hear tales • write tales • listen to one's tale • spin tales • include tales • believe one's tale • tale set • tell the tale • recount the tale • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
2. write tales = napisz opowieści write tales
4. spin tales = opowieści obrotu spin tales
5. include tales = załącz opowieści include tales
6. believe one's tale = wierzyć czyjś opowieść believe one's tale
7. tale set = opowieść umieściła tale set
10. read tales = odczytane opowieści read tales
11. call Tales = rozmowa telefoniczna Opowieści call Tales
12. regale with tales = podejmuj opowieściami regale with tales
14. remember tales = przypomnij sobie opowieści remember tales
15. appear in Tales = pojaw się w Opowieściach appear in Tales
16. finish one's tale = kończyć czyjś opowieść finish one's tale
17. carry tales = nadaj opowieści carry tales
18. begin one's tale = zaczynać czyjś opowieść begin one's tale
przymiotnik + tale
Kolokacji: 262
cautionary tale • tall tale • classic tale • old tale • Weird Tale • strange tale • sad tale • true tale • ancient tale • dark tale • ...
przyimek + tale
Kolokacji: 13
with tales • of tales • for tales • from tales • into a tale • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.