"syndrome" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

syndrome rzeczownik

rzeczownik + syndrome
Kolokacji: 60
deficiency syndrome • bowel syndrome • Down syndrome • fatigue syndrome • tunnel syndrome • serotonin syndrome • legs syndrome • ...
syndrome + rzeczownik
Kolokacji: 4
Tunnel Syndrome Picture • syndrome patient • syndrome symptom • Syndrome Therapy
częste kolokacje
Kolokacji: 1
  • Carpal Tunnel Syndrome Pictures Is Your Back Pain Sciatica?
syndrome + czasownik
Kolokacji: 11
syndrome causes • syndrome occurs • syndrome affects • syndrome results • syndrome involves • ...
czasownik + syndrome
Kolokacji: 15
call syndrome • syndrome is caused • suffer from syndrome • associate with syndrome • include syndrome • ...
przymiotnik + syndrome
Kolokacji: 30
respiratory syndrome • irritable bowel syndrome • carpal tunnel syndrome • acute syndrome • immune deficiency syndrome • ...
przyimek + syndrome
Kolokacji: 10
from syndrome • to syndrome • such as syndrome • for syndrome • of syndrome • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.