"sword" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sword rzeczownik

rzeczownik + sword
Kolokacji: 23
samurai sword • silver sword • iron sword • steel sword • bronze sword • ...
sword + rzeczownik
Kolokacji: 34
sword hilt • sword arm • sword blade • sword belt • sword fight • ...
sword + czasownik
Kolokacji: 101
sword hangs • sword flashes • sword comes • sword falls • sword lays • ...
czasownik + sword
Kolokacji: 115
draw one's sword • take one's sword • raise one's sword • give one's sword • swing one's sword • drop one's sword • lift one's sword • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
3. raise one's sword = podnosić czyjś miecz raise one's sword
4. give one's sword = dawać czyjś miecz give one's sword
5. swing one's sword = drgnięcie czyjś miecz swing one's sword
6. drop one's sword = upuszczać czyjś miecz drop one's sword
7. lift one's sword = winda czyjś miecz lift one's sword
8. cross swords = poprzeczne miecze cross swords
9. bring one's sword = przynosić czyjś miecz bring one's sword
10. sword made = miecz zrobił sword made
11. get one's sword = dostawać czyjś miecz get one's sword
12. put one's sword = kłaść czyjś miecz put one's sword
13. pick up one's sword = poprawiać się czyjś miecz pick up one's sword
16. arm with swords = ramię z mieczami arm with swords
17. pull one's sword = ciągnąć czyjś miecz pull one's sword
21. lay one's sword = kłaść czyjś miecz lay one's sword
24. lower one's sword = niższy czyjś miecz lower one's sword
25. keep one's sword = trzymać czyjś miecz keep one's sword
26. fall on one's sword = przyjmować winę na siebie, ponosić konsekwencje zbiorowego działania fall on one's sword
27. thrust one's sword = pchnięcie czyjś miecz thrust one's sword
28. sword called = miecz zadzwonił sword called
30. drive one's sword = jazda czyjś miecz drive one's sword
31. leave one's sword = wychodzić czyjś miecz leave one's sword
32. fight with swords = walka na szpady fight with swords
33. throw one's sword = rzut czyjś miecz throw one's sword
34. grip one's sword = chwyt czyjś miecz grip one's sword
35. retrieve one's sword = odzyskiwać czyjś miecz retrieve one's sword
przymiotnik + sword
Kolokacji: 85
short sword • double-edged sword • long sword • great sword • curved sword • two-edged sword • wooden sword • heavy sword • ...
przyimek + sword
Kolokacji: 20
of one's sword • on one's sword • for one's sword • from one's sword • with a sword • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.