14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"survey" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

survey rzeczownik

rzeczownik + survey
Kolokacji: 118
opinion survey • Ordnance Survey • telephone survey • household survey • January survey • January survey of site visitors • ...
survey + rzeczownik
Kolokacji: 47
survey data • survey work • Ordnance Survey map • survey ship • survey team • survey result • ...
survey + czasownik
Kolokacji: 66
survey finds • survey shows • survey indicates • survey suggests • survey reports • survey says • January survey reveals • ...
czasownik + survey
Kolokacji: 27
survey conducted • survey released • survey published • survey taken • map from surveys • map by United Survey • ...
przymiotnik + survey
Kolokacji: 145
recent survey • national survey • annual survey • geological survey • comprehensive survey • late survey • new survey • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
2. national survey = krajowe badanie national survey
6. late survey = spóźnione badanie late survey
7. new survey = nowe badanie new survey
9. informal survey = nieoficjalne badanie informal survey
10. nationwide survey = badanie obejmujące cały kraj nationwide survey
11. quick survey = szybkie badanie quick survey
15. detailed survey = szczegółowe badanie detailed survey
17. monthly survey = miesięczne badanie monthly survey
18. similar survey = podobne badanie similar survey
19. initial survey = badanie pierwszej litery initial survey
20. large survey = duże badanie large survey
22. early survey = wczesne badanie early survey
23. major survey = główne badanie major survey
25. brief survey = krótkie badanie brief survey
26. American Buildings Survey = Amerykańskie Budynki Badanie American Buildings Survey
27. weekly survey = tygodniowe badanie weekly survey
28. complete survey = ukończone badanie complete survey
29. independent survey = niezależne badanie independent survey
30. scientific survey = naukowe badanie scientific survey
31. random survey = przypadkowe badanie random survey
przyimek + survey
Kolokacji: 14
by United Survey • from surveys • at the Buildings Survey • through surveys • during the survey • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.