BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"survey" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

survey rzeczownik

rzeczownik + survey
Kolokacji: 118
opinion survey • Ordnance Survey • telephone survey • household survey • January survey • January survey of site visitors • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. opinion survey = badanie opinii publicznej opinion survey
2. Ordnance Survey = brytyjski urząd kartograficzny Ordnance Survey
3. telephone survey = badanie telefoniczne, ankieta telefoniczna telephone survey
5. January survey = Badanie styczniowe January survey
10. January survey of site visitors = Badanie gości miejsca styczniowe January survey of site visitors
13. land survey = pomiar gruntów (dokonywany przez geodetę) land survey
14. consumer survey = ankietowe badanie konsumenckie consumer survey
17. field survey = badanie pola field survey
18. survey of one's work = badanie z czyjś praca survey of one's work
19. health survey = badanie zdrowotne health survey
20. city survey = badanie miasta city survey
21. United States Geological Survey = Stany Zjednoczone poszukiwanie geologiczne United States Geological Survey
23. site survey = badanie miejsca site survey
24. ground survey = badanie ziemi ground survey
25. survey of several adults = badanie kilku osób dorosłych survey of several adults
27. customer survey = badania opinii klientów customer survey
28. Coast Survey = Badanie nadbrzeżne Coast Survey
survey + rzeczownik
Kolokacji: 47
survey data • survey work • Ordnance Survey map • survey ship • survey team • survey result • ...
survey + czasownik
Kolokacji: 66
survey finds • survey shows • survey indicates • survey suggests • survey reports • survey says • January survey reveals • ...
czasownik + survey
Kolokacji: 27
survey conducted • survey released • survey published • survey taken • map from surveys • map by United Survey • ...
przymiotnik + survey
Kolokacji: 145
recent survey • national survey • annual survey • geological survey • comprehensive survey • late survey • new survey • ...
przyimek + survey
Kolokacji: 14
by United Survey • from surveys • at the Buildings Survey • through surveys • during the survey • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.