"surprise" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

surprise czasownik

surprise + rzeczownik
Kolokacji: 13
surprise people • surprise several analysts • surprise the attitudes • surprise the domination • surprise several observers • ...
czasownik + surprise
Kolokacji: 8
surprise by saying • surprise by announcing • want to surprise • seem to surprise • surprise by winning • ...
surprise + przyimek
Kolokacji: 10
surprised by • surprise at • surprise in • surprise with • surprise on • ...
surprise + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
pleasantly surprise • hardly surprise • greatly surprise • constantly surprise • actually surprise • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.