ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"surprise" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

surprise rzeczownik

rzeczownik + surprise
Kolokacji: 7
October surprise • Surprise Surprise • earnings surprise • surprise of one's life • birthday surprise • ...
surprise + rzeczownik
Kolokacji: 57
surprise attack • surprise visit • surprise appearance • surprise move • surprise announcement • surprise party • surprise victory • ...
surprise + czasownik
Kolokacji: 20
surprise comes • caught by surprise • taken by surprise • surprise awaits • surprise waiting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. surprise comes = niespodzianka nadchodzi surprise comes
2. caught by surprise = złapany przez niespodziankę caught by surprise
3. taken by surprise = zaskoczony, wzięty przez zaskoczenie taken by surprise
  • Like the man on the second floor, they had been taken by surprise.
  • I was taken by surprise and had nothing to say.
  • At the last moment I was not completely taken by surprise.
  • In the capital, I would ever be taken by surprise.
  • That way, she could see who was coming and wouldn't be taken by surprise again.
  • For once in his life he was taken by surprise.
  • At least in this way he would not be taken by surprise from behind.
  • The other, taken by surprise, followed her a second later.
  • As a result, thousands of families are being taken by surprise.
  • Or they can just wait to be taken by surprise.
czasownik + surprise
Kolokacji: 53
express surprise • show surprise • imagine one's surprise • hold surprises • blink in surprise • catch by surprise • take by surprise • ...
przymiotnik + surprise
Kolokacji: 93
big surprise • pleasant surprise • complete surprise • mild surprise • unpleasant surprise • nasty surprise • great surprise • real surprise • ...
przyimek + surprise
Kolokacji: 15
by surprise • with surprise • in surprise • of surprise • without surprise • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.