"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike czasownik

strike + rzeczownik
Kolokacji: 99
strike targets • strike fear • strike one's head • strike out several times • strike gold • strike people • strike terror • strike a chord • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
2. strike fear = strach strajkowy strike fear
3. strike one's head = strajk czyjś głowa strike one's head
5. strike gold = złoto strajkowe strike gold
6. strike people = ludzie strajkowi strike people
7. strike terror = przerażenie strajkowe strike terror
8. strike a chord = poruszyć czułą strunę strike a chord
9. strike one's face = strajk czyjś twarz strike one's face
11. strike a match = zapalać zapałkę strike a match
12. strike a balance = znajdować złoty środek strike a balance
  • The problem is to know how to strike the right balance.
  • He has also struck a fine balance between the past and the present.
  • Almost 3 in 10 said it had struck the right balance.
  • Still, it took him a while to strike the right balance.
  • Striking a balance between nature and development, however, was not always easy.
  • It's time to look for ways to strike a better balance.
  • "We do strike a balance with giving people a second chance."
  • At the same time, though, we also have to strike a critical balance.
  • It is difficult to strike a balance between good and bad.
  • "How do we strike the right balance between individual rights and responsibility?"
15. strike a note = wyrażać opinię na jakiś temat, wyrażać odczucia dotyczące czegoś strike a note
18. strike a rock = uderz w kamień strike a rock
19. strike the wall = rozbierz ścianę strike the wall
20. strike a mine = wpadnij na minę strike a mine
22. strike the floor = rozbierz podłogę strike the floor
23. strike the man = uderz człowieka strike the man
24. strike a nerve = zasadź nerw strike a nerve
27. strike midnight = północ strajkowa strike midnight
czasownik + strike
Kolokacji: 12
try to strike • seem to strike • want to strike • go to strike • threaten to strike • ...
strike + przyimek
Kolokacji: 63
strike out • strike down • struck by • strike against • strike up • strike off • ...
strike + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
suddenly strike • strike dumb • strike hard • immediately struck • strike twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.