BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"strange" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strange przymiotnik

strange + rzeczownik
Kolokacji: 516
strange thing • strange place • strange creature • strange feeling • strange sound • strange land • strange noise • strange look • ...
czasownik + strange
Kolokacji: 13
feel strange • sound strange • look strange • act strange • find strange • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. feel strange = czuj się nieswojo feel strange
  • I just felt a little strange for a second, is all.
  • They felt a bit strange at first because I wasn't used to them.
  • Now, it felt very strange to be sitting here alone with the General.
  • Once you're all at home it can feel very strange and take some getting used to.
  • Were the sea to be taken from me now I would feel very strange.
  • And, as a matter of fact, I was already feeling less strange.
  • As ever the thought of it made him feel strange.
  • It felt strange to be in a car with her.
  • It felt new and a little strange for both of us.
  • So sometimes I feel very strange to become 63 years old.
2. sound strange = brzmieć dziwnie sound strange
3. look strange = wyglądaj nieswojo look strange
4. act strange = dziwnie się zachowywać act strange
przysłówek + strange
Kolokacji: 22
pretty strange • most strange • somewhat strange • equally strange • utterly strange • ...
strange + przyimek
Kolokacji: 10
strange to • strange about • strange in • strange for • strange of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.