BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"straight" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

straight przysłówek

czasownik + straight
Kolokacji: 142
go straight • look straight • come straight • head straight • stare straight • run straight • walk straight • stand straight • drive straight • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
3. come straight = przyjdź prosto come straight
5. stare straight = wpatruj się prosto stare straight
6. run straight = pobiegnij prosto run straight
8. stand straight = stań prosto stand straight
10. point straight = punkt prosto point straight
12. sit straight = usiądź prosto sit straight
14. think straight = myśleć logicznie think straight
15. get straight = uporządkuj get straight
16. lead straight = zaprowadź prosto lead straight
19. see straight = myśleć logicznie see straight
20. move straight = rusz się prosto move straight
21. rise straight = wzrośnij prosto rise straight
22. sit up straight = czuwaj prosto sit up straight
23. stand up straight = wstań prosto stand up straight
25. continue straight = kontynuuj prosto continue straight
26. charge straight = opłata prosto charge straight
27. keep straight = rozróżniać, odróżniać, rozpoznawać keep straight
31. leap straight = skocz prosto leap straight
32. stick straight = patyk prosto stick straight
33. jump straight = skocz prosto jump straight
34. taken straight = wzięty prosto taken straight
36. pass straight = miń prosto pass straight
37. hang straight = zawieś prosto hang straight
38. gaze straight = wpatruj się prosto gaze straight

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.