PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"story" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

story rzeczownik

rzeczownik + story
Kolokacji: 218
love story • news story • success story • cover story • horror story • ghost story • detective story • adventure story • bedtime story • ...
story + rzeczownik
Kolokacji: 43
story line • story arc • story collection • story writer • story idea • story editor • story building • story center • story mode • story book • ...
story + czasownik
Kolokacji: 220
story revolves • story features • story unfolds • story progresses • story concerns • story contains • story involves • story begins • ...
czasownik + story
Kolokacji: 166
feature stories • share stories • collect stories • story entitled • write stories • contain stories • read stories • produce stories • ...
przymiotnik + story
Kolokacji: 478
short story • true story • whole story • different story • top story • interesting story • sad story • funny story • Amazing Story • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. favorite story = historia ulubieńca favorite story
4. whole story = cała historia whole story
6. big story = duża historia big story
10. sad story = smutna historia sad story
11. funny story = zabawna historia funny story
12. Amazing Story = Zdumiewając Historię Amazing Story
  • But Bill has been round to see me with the most amazing story you ever heard.
  • Harlem has an amazing story to tell at every turn!
  • That the company was able to move in so quickly, he added, "is an amazing story."
  • The sisters are pretty sure there is interest in their amazing story.
  • One night, the news was dominated by an amazing story.
  • Amazing Stories was influential simply by being the first of its kind.
  • In this article, we'll take a look at several amazing stories of survival.
  • I think you can never have enough recommendations and amazing stories about this war!
  • It's an amazing story, but mostly for the wrong reasons.
  • The third point is the amazing story about heart disease.
14. tragic story = tragiczna historia tragic story
15. front-page story = artykuł na pierwszą stronę front-page story
16. fictional story = fikcyjna historia fictional story
17. compelling story = fascynująca historia compelling story
18. fascinating story = pasjonująca historia fascinating story
19. real story = prawdziwa wersja wydarzeń real story
20. main story = główna historia main story
21. similar story = podobna historia similar story
22. strange story = dziwna historia strange story
23. classic story = klasyczna historia classic story
24. major story = główna historia major story
25. familiar story = dobrze znana historia familiar story
26. coming-of-age story = historia osiągnięcia pełnoletności coming-of-age story
28. long story = długa historia long story
31. upper story = głowa, mózgownica upper story
32. famous story = sławna historia famous story
34. old story = stara historia old story
35. entire story = cała historia entire story
36. complete story = kompletna historia complete story
38. good story = dobra historia good story
39. little story = mało historii little story
40. simple story = prosta historia simple story
41. popular story = popularna historia popular story
42. early story = wczesna historia early story
43. important story = ważna historia important story
45. late story = późna historia late story
46. best story = najlepsza historia best story
47. American story = Amerykańska historia American story
49. traditional story = tradycyjna historia traditional story
50. new story = nowa historia new story
51. comic story = komiczna historia comic story
52. single story = jedna historia single story
53. local story = miejscowa historia local story
54. untold story = przemilczana historia untold story
55. individual story = osobista historia individual story
56. romantic story = historia romantyka romantic story
57. inside story = fakty znane tylko osobom wtajemniczonym w sprawę inside story
58. recent story = niedawna historia recent story
59. dramatic story = teatralna historia dramatic story
60. complicated story = skomplikowana historia complicated story
61. particular story = szczegółowa historia particular story
62. humorous story = dowcipna historia humorous story
63. final story = końcowa historia final story
64. better story = lepsza historia better story
65. tall story = niewiarygodna historia, nieprawdopodobna historia tall story
66. incredible story = niewiarygodna historia incredible story
67. wild story = nieprawdopodobna historia wild story
68. real-life story = historia dotycząca rzeczywistych sytuacji real-life story
69. false story = nieprawdziwa historia false story
71. official story = urzędowa historia official story
72. fantastic story = fantastyczna historia fantastic story
73. national story = krajowa historia national story
74. political story = polityczna historia political story
75. later story = później historia later story
76. apocryphal story = apokryficzna historia apocryphal story
77. large story = duża historia large story
78. separate story = oddzielna historia separate story
79. scary story = przerażająca historia scary story
80. ancient story = starożytna historia ancient story
81. powerful story = mocna historia powerful story
82. exciting story = pasjonująca historia exciting story
83. related story = powiązana historia related story
84. beautiful story = piękna historia beautiful story
85. only story = jedyna historia only story
86. basic story = podstawowa historia basic story
87. nice story = dobra historia nice story
88. amusing story = zabawne opowiadanie amusing story
89. coherent story = spójna historia coherent story
90. inspiring story = inspirując historię inspiring story
91. international story = międzynarodowa historia international story
92. terrible story = straszna historia terrible story
93. complex story = złożona historia complex story
94. actual story = rzeczywista historia actual story
95. exclusive story = wiadomość uzyskana na wyłączność exclusive story
96. autobiographical story = autobiograficzna historia autobiographical story
97. sensational story = sensacyjna historia sensational story
98. small story = cicha historia small story
99. dark story = gniewna historia dark story
100. typical story = typowa historia typical story
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 107
przyimek + story
Kolokacji: 28
that story • with stories • including stories • on this story • throughout the story • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.