"story" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

story rzeczownik

rzeczownik + story
Kolokacji: 218
love story • news story • success story • cover story • horror story • ghost story • detective story • adventure story • bedtime story • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
2. news story = temat (w wiadomościach) news story
4. cover story = artykuł z okładki cover story
7. detective story = powieść detektywistyczna, kryminał detective story
9. bedtime story = bajka do poduszki, bajka na dobranoc bedtime story
10. Toy Story = Toy Story (film animowany) Toy Story
12. Christmas story = Historia świąteczna Christmas story
15. origin story = historia pochodzenia origin story
17. fantasy story = opowiadanie fantastyczne fantasy story
20. war story = opowieść wojenna war story
21. title story = historia tytułowa title story
22. lead story = temat dnia lead story
24. murder story = powieść kryminalna murder story
25. Bible story = Biblijna historia Bible story
26. mystery story = opowieść detektywistyczna mystery story
27. story of one's death = historia z czyjś śmierć story of one's death
29. fairy story = bajka, baśń fairy story
30. interest story = historia interesu interest story
31. science fiction story = historia fantastyki naukowej science fiction story
32. story of one's relationship = historia z czyjś stosunki story of one's relationship
33. West Side Story = Zachód Historia boczna West Side Story
34. side story = historia boczna side story
35. media story = historia medialna media story
36. Short Story = Opowiadanie Short Story
37. page story = historia strony page story
38. story of the name = historia imienia story of the name
39. story of one's struggle = historia z czyjś walka story of one's struggle
40. book story = historia książki book story
42. folk story = historia ludowa folk story
43. story of several friends = historia kilku przyjaciół story of several friends
44. Sherlock Holmes story = Sherlock Holmes historia Sherlock Holmes story
45. story of one's journey = historia z czyjś podróż story of one's journey
46. business story = biznesowa historia business story
48. background story = ogólna historia background story
49. dog story = historia psa dog story
50. Philadelphia Story = Filadelfia Historia Philadelphia Story
53. story of one's birth = historia z czyjś narodziny story of one's birth
54. romance story = historia romansu romance story
55. story of one's marriage = historia z czyjś małżeństwo story of one's marriage
56. sports story = sporty historia sports story
57. spy story = powieść szpiegowska spy story
58. story of one's son = historia z czyjś syn story of one's son
59. Hollywood Story = Hollywoodzka Historia Hollywood Story
60. story of one's father = historia z czyjś ojciec story of one's father
61. magazine story = historia magazynu magazine story
62. story of history = historia historii story of history
63. travel story = historia turystyczna travel story
64. story of one's rise = historia z czyjś wzrost story of one's rise
65. fiction story = historia fikcji fiction story
story + rzeczownik
Kolokacji: 43
story line • story arc • story collection • story writer • story idea • story editor • story building • story center • story mode • story book • ...
story + czasownik
Kolokacji: 220
story revolves • story features • story unfolds • story progresses • story concerns • story contains • story involves • story begins • ...
czasownik + story
Kolokacji: 166
feature stories • share stories • collect stories • story entitled • write stories • contain stories • read stories • produce stories • ...
przymiotnik + story
Kolokacji: 478
short story • true story • whole story • different story • top story • interesting story • sad story • funny story • Amazing Story • ...
przyimek + story
Kolokacji: 28
that story • with stories • including stories • on this story • throughout the story • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.