BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"story" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

story rzeczownik

rzeczownik + story
Kolokacji: 218
love story • news story • success story • cover story • horror story • ghost story • detective story • adventure story • bedtime story • ...
story + rzeczownik
Kolokacji: 43
story line • story arc • story collection • story writer • story idea • story editor • story building • story center • story mode • story book • ...
story + czasownik
Kolokacji: 220
story revolves • story features • story unfolds • story progresses • story concerns • story contains • story involves • story begins • ...
czasownik + story
Kolokacji: 166
feature stories • share stories • collect stories • story entitled • write stories • contain stories • read stories • produce stories • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
  • Three of the nine stories collected here consider one family over a 30-year period.
  • His short stories were collected as books still in print 100 years later.
  • It is good to have all these stories collected in one volume.
  • He was particularly known for his short stories, collected in a number of volumes.
  • Already enough stories have been collected for three more volumes.
  • He collected stories and took notes of town events as they occurred.
  • There were also a series of stories not collected into volumes.
  • In 1990 the story was collected into a trade paperback.
  • The above stories were collected as a trade paperback in 2006.
  • The two stories have been collected into a trade paperback.
5. story entitled = historia zatytułowała story entitled
8. produce stories = przedstaw historie produce stories
9. story called = historia zadzwoniła story called
14. finish one's story = kończyć czyjś historia finish one's story
17. begin one's story = zaczynać czyjś historia begin one's story
18. confirm one's story = potwierdzać czyjś historia confirm one's story
19. consist of several stories = składaj się z kilku historii consist of several stories
20. love stories = nowele o miłości love stories
21. accept one's story = akceptować czyjś historia accept one's story
22. story titled = historia zatytułowała story titled
23. swap stories = historie zamiany swap stories
24. contribute stories = przeznacz historie contribute stories
25. submit stories = przedstaw historie submit stories
26. provide stories = dostarcz historie provide stories
29. make up stories = wymyśl historie make up stories
31. story is inspired = historia jest zainspirowana story is inspired
32. story is printed = historia jest opublikowana story is printed
33. offer stories = historie oferty offer stories
40. stick to one's story = patyk aby czyjś historia stick to one's story
42. story is based = historia jest oparta story is based
43. story is set = historia jest ustawiona story is set
46. file stories = historie pliku file stories
50. story edited = historia zredagowała story edited
52. focus on stories = nacisk na historie focus on stories
54. recall the story = przypomnij sobie historia recall the story
55. support one's story = wsparcie czyjś historia support one's story
56. buy one's story = kupować czyjś historia buy one's story
59. carry the story = opublikuj historię carry the story
60. know for one's stories = wiedzieć dla czyjś historie know for one's stories
61. story is added = historia jest dodawana story is added
64. story is considered = historia jest uznawana story is considered
65. reveal the story = wyjaw historię reveal the story
68. story posted = historia wysłała story posted
72. story is used = historia jest używana story is used
73. describe the story = opisz historię describe the story
77. develop the story = rozwiń historię develop the story
78. put the story = przedstaw historię put the story
81. story is released = historia jest ogłoszona story is released
82. exchange stories = historie wymiany exchange stories
83. trade stories = historie handlowe trade stories
przymiotnik + story
Kolokacji: 478
short story • true story • whole story • different story • top story • interesting story • sad story • funny story • Amazing Story • ...
przyimek + story
Kolokacji: 28
that story • with stories • including stories • on this story • throughout the story • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.