Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"storm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

storm rzeczownik

rzeczownik + storm
Kolokacji: 54
winter storm • dust storm • ice storm • Desert Storm • lightning storm • snow storm • Melbourne Storm • Operation Desert Storm • ...
storm + rzeczownik
Kolokacji: 71
storm cloud • storm surge • storm warning • storm damage • storm system • storm trooper • storm water • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
2. storm surge = fala sztormowa storm surge
4. storm damage = straty spowodowane przez burzę storm damage
5. storm system = system sztormowy storm system
6. storm trooper = żołnierz oddziału szturmowego storm trooper
7. storm water = woda deszczowa storm water
8. storm wind = wiatr sztormowy storm wind
9. storm status = status sztormowy storm status
10. storm drain = kanał burzowy, burzowiec storm drain
11. storm front = czoło burzy storm front
12. storm window = dodatkowe okno zewnętrzne (instalowane głównie w zimie) storm window
13. storm watch = wachta sztormowa storm watch
14. storm sewer = kanał burzowy storm sewer
15. storm strength = siła sztormowa storm strength
storm + czasownik
Kolokacji: 148
storm hits • storm moves • storm passes • storm destroys • storm strikes • storm causes • storm comes • storm begins • storm makes • ...
czasownik + storm
Kolokacji: 27
take by storm • cause a storm • intensify into a storm • upgrade to a storm • see from the storm • ...
przymiotnik + storm
Kolokacji: 107
tropical storm • severe storm • violent storm • perfect storm • bad storm • heavy storm • big storm • great storm • strong storm • ...
przyimek + storm
Kolokacji: 18
by storm • before the storm • during a storm • after the storm • through the storm • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.