BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"stiff" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stiff przymiotnik

stiff + rzeczownik
Kolokacji: 122
stiff competition • stiff resistance • stiff penalty • stiff neck • stiff opposition • stiff lip • stiff breeze • stiff drink • stiff wind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
2. stiff resistance = zacięty opór stiff resistance
3. stiff neck = sztywny kark stiff neck
4. stiff penalty = surowa kara (za złamanie prawa) stiff penalty
5. stiff opposition = silny sprzeciw stiff opposition
  • But the county is a conservative place, and the project faces stiff opposition.
  • But, he added, the bill might encounter stiff opposition, particularly from religious groups.
  • The growing pressure of Congress and the public to go to war was met with some stiff opposition.
  • However, he is up against stiff opposition within the government.
  • But this plan is likely to face stiff opposition, particularly in the Senate, aides said.
  • But there was stiff opposition from the relatives of the girl.
  • But those proposals ran into stiff opposition from others within the administration.
  • There was stiff opposition to his ideas from all sections of the public.
  • The bill met with stiff opposition in Parliament, and was not passed.
  • Those efforts are likely to face stiff opposition in Washington.
6. stiff lip = zesztywniała warga stiff lip
7. stiff breeze = silny wiatr stiff breeze
8. stiff drink = mocny trunek stiff drink
9. stiff wind = silny wiatr stiff wind
10. stiff sentence = długi wyrok stiff sentence
11. stiff finger = sztywny palec stiff finger
12. stiff hair = zesztywniałe włosy stiff hair
13. stiff collar = kołnierzyk usztywniony stiff collar
14. stiff challenge = ostre wyzwanie stiff challenge
15. stiff leg = sztywna noga stiff leg
16. stiff arm = zesztywniałe ramię stiff arm
17. stiff body = zesztywniałe ciało stiff body
18. stiff brush = twarda szczotka stiff brush
19. stiff fines = wysokie grzywny stiff fines
20. stiff muscle = zesztywniały mięsień stiff muscle
21. stiff peak = sztywny szczyt stiff peak
czasownik + stiff
Kolokacji: 13
feel stiff • go stiff • stand stiff • grow stiff • look stiff • ...
przysłówek + stiff
Kolokacji: 13
pretty stiff • somewhat stiff • slightly stiff • fairly stiff • increasingly stiff • ...
stiff + przyimek
Kolokacji: 6
stiff with • stiff in • stiff from • stiff for • stiff on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.