"stick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stick rzeczownik

rzeczownik + stick
Kolokacji: 49
hockey stick • stick of dynamite • walking stick • control stick • analog stick • ...
stick + rzeczownik
Kolokacji: 15
stick figure • stick insect • stick shift • stick nest • stick side • ...
stick + czasownik
Kolokacji: 13
stick hits • stick makes • stick comes • stick strikes • stick breaks • ...
czasownik + stick
Kolokacji: 32
carry a stick • use a stick • hold a stick • take a stick • throw a stick • ...
przymiotnik + stick
Kolokacji: 54
long stick • wooden stick • big stick • small stick • sharp stick • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. long stick = długi patyk long stick
2. wooden stick = drewniany patyk wooden stick
3. big stick = siła (zwłaszcza polityczna lub wojskowa) wykorzystywana przez rząd big stick
5. sharp stick = spiczasty patyk sharp stick
6. dry stick = wyschnięty patyk dry stick
7. little stick = mało patyk little stick
8. short stick = krótki patyk short stick
przyimek + stick
Kolokacji: 8
of sticks • with a stick • on a stick • from the stick • to a stick • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.