BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"status" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

status rzeczownik

rzeczownik + status
Kolokacji: 154
cult status • refugee status • celebrity status • landmark status • immigration status • platinum status • health status • town status • ...
status + rzeczownik
Kolokacji: 26
status symbol • status report • status update • status bar • status change • ...
status + czasownik
Kolokacji: 26
status changes • status makes • status means • status allows • status gives • ...
czasownik + status
Kolokacji: 117
gain status • attain status • achieve status • grant status • enjoy status • earn status • obtain status • lose one's status • reach status • ...
przymiotnik + status
Kolokacji: 265
legal status • social status • special status • current status • official status • equal status • low status • marital status • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
1. legal status = status prawny, sytuacja prawna legal status
2. social status = status społeczny social status
3. special status = szczególny status special status
5. official status = oficjalny status official status
6. equal status = równorzędność equal status
7. low status = niski status low status
10. economic status = sytuacja gospodarcza economic status
  • First, the studies are based on a current measure of economic status.
  • Unable to easily support herself, marriage was very important to most women's economic status.
  • Then as now, achievement had a lot to do with families' economic status.
  • She does so despite her own low sexual and economic status.
  • The Chinese government has made great efforts to achieve a high level of economic status for women.
  • Provide conditions for rural students to change their economic status.
  • The following table illustrates the economic status of each county.
  • In recent years, his life and economic status had turned around.
  • What other acquisition might serve your high economic and social status?
  • Potential members are never turned away on the basis of economic status.
11. tax-exempt status = status zwolniony z opodatkowania tax-exempt status
12. permanent status = trwały status permanent status
13. financial status = sytuacja finansowa financial status
14. high status = wysoki status high status
15. political status = polityczny status political status
16. independent status = niezależny status independent status
18. new status = nowy status new status
19. amateur status = amatorski status amateur status
21. indicative status = status trybu oznajmującego indicative status
22. legendary status = legendarny status legendary status
24. iconic status = ikoniczny status iconic status
25. similar status = podobny status similar status
28. charitable status = charytatywny status charitable status
29. final status = ostatni status final status
30. international status = międzynarodowy status international status
32. alert status = bystry status alert status
33. protected status = chroniony status protected status
35. future status = przyszły status future status
36. operational status = operacyjny status operational status
37. first-class status = pierwszej kategorii status first-class status
38. privileged status = status uprzywilejowanych privileged status
39. resident status = status mieszkańca resident status
42. emeritus status = zasłużony emerytowany status emeritus status
43. unique status = wyjątkowy status unique status
44. tropical storm status = status burzy podzwrotnikowej tropical storm status
45. socio-economic status = socjalno-ekonomiczny status socio-economic status
46. mental status = stan psychiczny mental status
47. constitutional status = konstytucyjny status constitutional status
49. national status = krajowy status national status
50. nonprofit status = nonprofit status nonprofit status
51. diplomatic status = dyplomatyczny status diplomatic status
52. temporary status = tymczasowy status temporary status
53. nutritional status = odżywczy status nutritional status
54. municipal status = miejski status municipal status
55. inactive status = bezczynny status inactive status
56. active status = czynny status active status
57. uncertain status = niepewny status uncertain status
58. class-action status = status klasa-działanie class-action status
59. separate status = oddzielny status separate status
60. non-profit status = bezdochodowy status non-profit status
przyimek + status
Kolokacji: 25
about one's status • despite one's status • regardless of status • due to one's status • of status • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.