"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
(3) guest, background
Kolokacji: 2
(7) Hollywood, Bollywood
Kolokacji: 2
(8) porn, recording, porno
Kolokacji: 3
(11) gold, gilt
Kolokacji: 2
(12) neutron, Quark
Kolokacji: 2
1. football star = gwiazda piłki nożnej football star
  • Finally it was young black male football star on the rise.
  • He was a football star in high school and college.
  • Charlie is also part of the practice, but the former football star has turned to drink.
  • He was tall and well built, one of our school's football stars.
  • The 217-pound football star powered to the day's three top times.
  • If you had been a football star, would that have brought him Joy?
  • Too many people remember when he was a football star.
  • Used to be a big football star when he was in high school.
  • In 2003 the men's line took its main inspiration from the world's great football stars.
  • Peter was actually a football star in his high school days.
2. basketball star = gwiazda koszykówki basketball star
3. soccer star = gwiazda piłki nożnej soccer star
4. hockey star = hokej gwiazda hockey star
5. wrestling star = walcząca w zapasach gwiazda wrestling star
6. Eagle Star = Orzeł Gwiazda Eagle Star
7. cricket star = gwiazda do krykieta cricket star
(17) Evening, Morning, Twilight
Kolokacji: 3
(19) Death, soap, Twinkle
Kolokacji: 3
(20) tennis, Disney, service
Kolokacji: 3
(21) sea, Pacific
Kolokacji: 2
(22) opera, crossover
Kolokacji: 2
(25) league, Pole
Kolokacji: 2
(26) reality, world
Kolokacji: 2
(27) David, Patrick
Kolokacji: 2
(29) screen, cover, feather
Kolokacji: 3
(30) comedy, sitcom
Kolokacji: 2
(31) companion, Pawn
Kolokacji: 2
(33) school, college, Christmas
Kolokacji: 3
(34) Dog, rogue
Kolokacji: 2
(35) solo, prep
Kolokacji: 2
(36) Phantasy, Idol
Kolokacji: 2
(37) summer, Sirius
Kolokacji: 2
(38) Lady, Housewife
Kolokacji: 2
(39) name, Celebrity
Kolokacji: 2
(40) a, o
Kolokacji: 2
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.