"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
(3) know, join, recruit
Kolokacji: 3
(4) award
Kolokacji: 2
(7) dance, scatter, rock
Kolokacji: 3
(8) look, stare
Kolokacji: 3
(9) thank, appear, look, need
Kolokacji: 4
(10) use, dedicate, shoot, measure
Kolokacji: 4
1. use stars = gwiazdy wykorzystania use stars
2. Golden Star is dedicated = Złota Gwiazda jest poświęcona Golden Star is dedicated
  • In 2008, a Golden Palm Star on the Palm Springs, Walk of Stars was dedicated in Kobe's honor.
  • In 2004, a Golden Palm Star on the Palm Springs Walk of Stars was dedicated to her and spouse Guest.
  • In 1997, a Golden Palm Star on the Walk of Stars was dedicated to him.
  • A "Golden Palm Star", part of the Palm Springs Walk of Stars, was dedicated to Grey in 1999.
  • A Golden Palm Star on the Palm Springs Walk of Stars was dedicated to her and her husband in 1999.
  • In 2009, a Golden Palm Star on the Palm Springs, California, Walk of Stars was dedicated to him and The New Christy Minstrels.
  • In 2007, a Golden Palm Star on the Palm Springs, Walk of Stars was dedicated to her.
  • In 2004, a Golden Palm Star on the Walk of Stars was dedicated to him and Lauri Bono.
  • The first five Golden Palm Stars were dedicated to Earle C. Strebe, William Powell, Ruby Keeler, Charles Farrell, and Ralph Bellamy on February 26, 1992, in a ceremony that included Walk of Fame chairman Johnny Grant.
  • In 2004, after some controversy, a Golden Palm Star on the Palm Springs, California, Walk of Stars was dedicated to Venturi.
3. shoot stars = postrzel gwiazdy shoot stars
4. measure stars = gwiazdy środka measure stars
(11) kill, pop
Kolokacji: 2
(12) show, display
Kolokacji: 2
(13) surround, paint
Kolokacji: 2
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.