KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 64
(6) lucky, unlucky
Kolokacji: 2
(11) single, individual, nascent
Kolokacji: 3
(12) top, high, high-profile, sharp
Kolokacji: 4
1. major star = główna gwiazda major star
  • When the front cover's a body in the box, a major star that just went down, we sell six or seven million.
  • When he died she continued the show and later became a major star in her own right.
  • He found that odd, particularly for a film with a major star.
  • Though little known today, she was a major star between 1911 and 1917.
  • He was one of the first African players to be a major star on the international stage.
  • She became a major star in the south and remained so.
  • But a major star got interested and we decided to go another direction.
  • It was a hit and helped make him a major European star.
  • She was a major star, but lucky for us, not in the top 2 percent.
  • His performance in this film made him a major star.
2. overnight star = nocująca gwiazda overnight star
3. senior star = starsza gwiazda senior star
4. secondary star = przerzut gwiazda secondary star
(15) white, white-hot
Kolokacji: 2
(18) international, global
Kolokacji: 2
(20) binary, double, triple
Kolokacji: 3
(21) American, fading, collapsed
Kolokacji: 3
(24) faint, pale
Kolokacji: 2
(27) British, Chinese
Kolokacji: 2
(28) established, proven
Kolokacji: 2
(30) dim, dense
Kolokacji: 2
(31) favorite, beloved, coveted
Kolokacji: 3
(33) local, national
Kolokacji: 2
(34) Western, marketable
Kolokacji: 2
(36) glamorous, sexy
Kolokacji: 2
(37) offensive, defensive
Kolokacji: 2
(39) possible, potential, promising
Kolokacji: 3
(41) brittle, uncaring
Kolokacji: 2
(45) Northern, southern, gray
Kolokacji: 3
(46) would-be, up-and-coming
Kolokacji: 2
(49) Italian, Latin
Kolokacji: 2
(50) Brazilian, Argentine
Kolokacji: 2
(51) undisputed, unquestioned
Kolokacji: 2
(52) low-mass, additional
Kolokacji: 2
(53) Cepheid, mega
Kolokacji: 2
(55) fixed, compact, short-lived
Kolokacji: 3
(56) polar, circumpolar
Kolokacji: 2
(57) literary, nominal
Kolokacji: 2
(58) injured, burned-out
Kolokacji: 2
(59) sparkling, solar-type
Kolokacji: 2
(62) Canadian, Mexican
Kolokacji: 2
(65) action-movie, burlesque
Kolokacji: 2
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.