"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 64
1. big star = duża gwiazda big star
4. red star = czerwona gwiazda red star
5. distant star = daleka gwiazda distant star
6. yellow star = żółta gwiazda yellow star
7. lucky star = szczęśliwa gwiazda lucky star
8. blue star = smutna gwiazda blue star
10. female star = żeńska gwiazda female star
11. future star = przyszła gwiazda future star
12. major star = główna gwiazda major star
13. white star = biała gwiazda white star
14. top star = główna gwiazda top star
15. single star = stanu wolnego gwiazda single star
16. famous star = sławna gwiazda famous star
18. international star = międzynarodowa gwiazda international star
19. real star = prawdziwa gwiazda real star
20. Black Star = Czarny Gwiazda Black Star
21. giant star = olbrzym (o gwieździe) giant star
22. great star = wielka gwiazda great star
23. popular star = popularna gwiazda popular star
24. small star = gwiazdeczka small star
25. binary star = gwiazda podwójna binary star
26. American star = Amerykańska gwiazda American star
27. five-pointed star = gwiazda pięcioramienna five-pointed star
28. massive star = masywna gwiazda massive star
29. nearby star = gwiazda znajdująca się obok nearby star
30. old star = stara gwiazda old star
31. double star = gwiazda podwójna double star
33. hot star = gorąca gwiazda hot star
34. large star = duża gwiazda large star
35. main sequence star = gwiazda ciągu głównego main sequence star
36. Dark Star = Ciemna Gwiazda Dark Star
37. faint star = słaba gwiazda faint star
39. golden star = złota gwiazda golden star
40. huge star = potężna gwiazda huge star
41. nearest star = najbliższa gwiazda nearest star
42. male star = gwiazda płcia męskiej male star
43. brilliant star = lśniąca gwiazda brilliant star
44. visible star = widoczna gwiazda visible star
45. tiny star = maleńka gwiazda tiny star
46. musical star = muzyczna gwiazda musical star
47. original star = oryginalna gwiazda original star
48. individual star = pojedyncza gwiazda individual star
49. British star = Brytyjska gwiazda British star
50. early star = wczesna gwiazda early star
51. established star = uznana gwiazda established star
52. G-type star = G-type gwiazda G-type star
53. only star = jedyna gwiazda only star
54. six-pointed star = sześć-spiczasty gwiazda six-pointed star
55. dim star = głupia gwiazda dim star
56. favorite star = ulubieniec gwiazda favorite star
57. greatest star = najbardziej wielka gwiazda greatest star
58. local star = miejscowa gwiazda local star
59. true star = prawdziwa gwiazda true star
60. central star = centralna gwiazda central star
61. current star = obecna gwiazda current star
62. Sun-like star = Gwiazda w stylu słońce Sun-like star
63. hip-hop star = hip-hop gwiazda hip-hop star
64. eight-pointed star = osiem-spiczasty gwiazda eight-pointed star
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.