BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
(1) Trek, turn, Tour, travel
Kolokacji: 4
(6) power, Clipper, wattage
Kolokacji: 3
(8) Award, Medal, sign
Kolokacji: 5
(12) Chamber, Hotel, boarder, Inn
Kolokacji: 4
1. Star Tribune = Trybuna gwiazdorska Star Tribune
2. star guard = strażnik gwiazdorski star guard
3. Minneapolis Star Tribune = Minneapolis Trybuna gwiazdorska Minneapolis Star Tribune
  • She worked for numerous newspapers, including the Minneapolis Star Tribune.
  • The Minneapolis Star Tribune was particularly harsh in its criticism.
  • He also served as Washington bureau chief for the Minneapolis Star Tribune.
  • Cook started her career at the Minneapolis Star Tribune.
  • "I've worked through the ranks, and I was ready for this," she recalled in the Minneapolis Star Tribune.
  • The contract, expected to be signed today, averages a little over $2.5 million a year, The Minneapolis Star Tribune reported.
  • Despite being only fifteen minutes long, it was listed as one of the top local albums of the year by Minneapolis Star Tribune.
  • It corrected the error yesterday; the mistake was reported last weekend by the Minneapolis Star Tribune.
  • And the Minneapolis Star Tribune says leaders around the world can determine how many people die.
  • He later became a guest writer on the Minneapolis Star Tribune in Minnesota.
4. star treatment = traktowanie gwiazdorskie star treatment
5. star defender = obrońca gwiazdorski star defender
(14) Banner, columnist, Standard
Kolokacji: 3
(15) chart, map
Kolokacji: 2
(17) Belgrade, City
Kolokacji: 3
(19) pupil, Academy, saga, student
Kolokacji: 4
(21) anise, logo
Kolokacji: 2
(23) TV, receiver, Factory
Kolokacji: 3
(25) Alliance, party, League
Kolokacji: 3
(26) billing, appeal
Kolokacji: 2
(27) Clooney, HD, defenseman
Kolokacji: 3
(28) Sapphire, Dust
Kolokacji: 2
(29) name, designation, Princess
Kolokacji: 3
(30) Record, Ledger
Kolokacji: 2
(31) chef, tracker, projector
Kolokacji: 3
(32) catalogue, catalog, atlas
Kolokacji: 3
(33) Ferry, cruiser, Cruise
Kolokacji: 3
(34) v, VI
Kolokacji: 3
(35) Jones, architect, Stone
Kolokacji: 3
(36) Ocean, Lake
Kolokacji: 2
(37) franchise, Maker
Kolokacji: 3
(39) Gazer, sighting
Kolokacji: 2
(40) Island, tip
Kolokacji: 2
(41) presence, motif
Kolokacji: 2
(42) lane, Route
Kolokacji: 2
(43) shell, tortoise
Kolokacji: 2
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.