BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"stand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stand rzeczownik

rzeczownik + stand
Kolokacji: 62
witness stand • concession stand • night stand • stand of trees • bus stand • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. witness stand = miejsce dla świadka (w sądzie) witness stand
2. concession stand = sklepik z napojami, żywnością lub pamiątkami (np. dla turystów bądź kibiców) concession stand
3. night stand = stolik nocny, szafka nocna night stand
  • They spent the first night in a stand of trees well off the road.
  • Far ahead was a stand of trees, and another could be seen off to the north.
  • About half an hour later, we were coming up to a stand of trees.
  • To the left, there was a small stand of trees.
  • To their left, just above them, was a stand of trees.
  • She saw nothing except a stand of trees and, off to one side, a well.
  • He stopped the car in a stand of trees and turned to face her.
  • I found a tree stand but they weren't that nice.
  • It was dark when we reached the little stand of trees.
  • Another time they came to a stand of trees that grew close together.
5. bus stand = peron dla autobusu bus stand
6. farm stand = stojak gospodarski farm stand
7. taxi stand = postój taksówek taxi stand
8. food stand = stoisko spożywcze food stand
9. music stand = pulpit na nuty, statyw na nuty music stand
10. roadside stand = przydrożne stoisko roadside stand
stand + czasownik
Kolokacji: 9
stand sells • stand holds • stand watches • stand offers • stand makes • ...
czasownik + stand
Kolokacji: 19
take a stand • make a stand • include a stand • stand is built • see one's stand • ...
przymiotnik + stand
Kolokacji: 91
one-night stand • strong stand • new stand • main stand • small stand • large stand • final stand • tough stand • ...
przyimek + stand
Kolokacji: 15
for one's stand • with stands • of stands • on the stand • into the stands • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.