"stair" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stair rzeczownik

rzeczownik + stair
Kolokacji: 26
stone stair • marble stair • basement stair • metal stair • cellar stair • ...
stair + rzeczownik
Kolokacji: 15
stair turret • stair rail • stair tower • stair hall • stair railing • ...
stair + czasownik
Kolokacji: 12
stair leading • stair goes • stair creaks • stair leading up • stair ends • ...
czasownik + stair
Kolokacji: 31
climb the stairs • descend the stairs • hear on the stairs • mount the stairs • take the stairs • ...
przymiotnik + stair
Kolokacji: 45
narrow stair • wooden stair • steep stair • wide stair • front stair • ...
przyimek + stair
Kolokacji: 16
of stairs • with stairs • down the stairs • up the stairs • toward the stairs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.