KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"staff" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

staff rzeczownik

rzeczownik + staff
Kolokacji: 140
coaching staff • teaching staff • hospital staff • support staff • sales staff • campaign staff • kitchen staff • hotel staff • Army Staff • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
1. coaching staff = personel treningu coaching staff
2. teaching staff = grono pedagogiczne teaching staff
  • The teaching staff increased from 39 to more than 75.
  • The school year began with 426 students and 23 teaching staff.
  • In education there were several head teachers and over 150 teaching staff.
  • Over the summer, the university added to its teaching staff.
  • The image of a school is created by all, not just its teaching staff.
  • By 1960 the number stood at 770 with a teaching staff of 35.
  • The school has over 3000 students, and 300 teaching staff.
  • The school also has a teaching staff of about 50.
  • The school has 1,584 students and over 100 teaching staff.
  • Each university has 500-800 teaching staff and over 5000 law students.
3. hospital staff = personel szpitalny hospital staff
4. support staff = pracownicy obsługi technicznej support staff
5. sales staff = personel działu sprzedaży sales staff
6. campaign staff = personel kampanii campaign staff
7. hotel staff = personel hotelowy hotel staff
8. kitchen staff = personel kuchenny kitchen staff
9. Army Staff = Wojskowy Personel Army Staff
10. office staff = pracownicy biura office staff
12. production staff = personel produkcyjny production staff
13. security staff = ochrona, pracownicy ochrony security staff
14. school staff = personel szkolny school staff
15. research staff = personel naukowy research staff
16. museum staff = personel muzealny museum staff
17. Air Staff = Personel lotniczy Air Staff
18. Defence Staff = Personel obrony Defence Staff
21. service staff = personel obsługi, pracownicy serwisu service staff
23. embassy staff = personel ambasady embassy staff
24. nursing staff = personel pielęgniarski nursing staff
26. household staff = personel domowy household staff
27. White House staff = Personel Białego Domu White House staff
28. news staff = wiadomości personel news staff
29. university staff = personel uniwersytecki university staff
30. command staff = personel polecenia command staff
31. engineering staff = personel inżynieryjno-techniczny engineering staff
32. library staff = personel biblioteczny library staff
34. skeleton staff = podstawowy personel, niezbędna załoga, minimalna liczba pracowników niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy skeleton staff
35. house staff = personel lekarski oddziału szpitala house staff
36. staff of several employees = personel kilku pracowników staff of several employees
37. prison staff = personel więzienny prison staff
38. volunteer staff = personel ochotniczy volunteer staff
40. agency staff = personel (zatrudniony za pośrednictwem agencji) agency staff
41. backroom staff = personel od tyłu backroom staff
42. management staff = kadra kierownicza management staff
43. wait staff = kelnerzy (pracownicy obsługujący gości, np. w restauracji) wait staff
44. training staff = personel szkoleniowy training staff
45. crisis staff = personel kryzysu crisis staff
46. station staff = personel dworca station staff
staff + rzeczownik
Kolokacji: 113
staff member • staff writer • staff officer • staff sergeant • staff attorney • staff director • staff lawyer • staff position • Staff College • ...
staff + czasownik
Kolokacji: 161
staff consists • staff works • staff includes • staff provides • staff makes • staff takes • staff says • Apple Staff remains • staff mourns • ...
czasownik + staff
Kolokacji: 122
hire staff • pitch staff • cut staff • employ several staff • reduce one's staff • tell one's staff • use one's staff • ask one's staff • ...
przymiotnik + staff
Kolokacji: 156
medical staff • senior staff • administrative staff • professional staff • entire staff • full-time staff • technical staff • general staff • ...
przyimek + staff
Kolokacji: 25
of staff • between staff • by staff • from one's staff • at one's staff • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.